Thứ tư 15/08/2018 02:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu và tin học đợt 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

18/06/2018 15:00

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu và tin học đợt 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K34 hệ đại học chính quy tập trung

15/06/2018 10:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K34 hệ đại học chính quy tập trung cụ thể như sau:

Thông báo thống kê nhu cầu học các học phần học bổ sung, học lại và học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2018-2019

14/06/2018 14:27

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích học tập khóa 34 (2014 - 2018) và 36B (2016 - 2018)

14/06/2018 09:59

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích học tập khóa 34 (2014 - 2018) và 36B (2016 - 2018)

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa 34 (2014 - 2018)

13/06/2018 15:26

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa 34 (2014 - 2018) cụ thể như sau:

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34 và 36B đợt 1 năm 2018

13/06/2018 15:23

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34 và 36B đợt 1 năm 2018

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 35, 36, 37

13/06/2018 11:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 35, 36, 37 cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi vấn đáp các môn Ngoại ngữ và danh sách thi viết môn Tiếng Trung học phần 4 (K36), HK2 năm học 2017-2018

07/06/2018 08:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi vấn đáp các môn Ngoại ngữ và danh sách thi viết môn Tiếng Trung học phần 4 (K36), HK2 năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho các khóa đại học chính quy tại Học viện

05/06/2018 14:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho các khóa đại học chính quy tại Học viện cụ thể như sau:

Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy và phòng thi tin học đợt 4

01/06/2018 17:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy và phòng thi tin học đợt 4 cụ thể như sau:

Kết quả thi B2 chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2018

01/06/2018 15:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B2 chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2018 cụ thể như sau:

Kết quả thi B1 chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2018

01/06/2018 15:40

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2018 cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ học phần 2 K37 HK 2 năm học 2017 - 2018

31/05/2018 17:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ học phần 2 K37 HK2 năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho sinh viên các khóa tại Học viện

31/05/2018 10:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho sinh viên các khóa tại Học viện cụ thể như sau:

Quyết định cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy tập trung thôi học

31/05/2018 10:08

Học viện báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy tập trung thôi học cụ thể như sau: