Thứ hai 23/07/2018 19:00 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tuyển sinh lớp học trực tuyến thứ 6 về Truyền thông và Văn hóa Hàn Quốc

Thứ tư 06/09/2017 21:38

Tuyển sinh lớp học trực tuyến thứ 6 về Truyền thông và Văn hóa Hàn Quốc

Cơ hội cho các sinh viên nâng cao năng lực học và sử dụng tiếng Anh.
Cơ hội đi Hàn Quốc đang mở ra.

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA BÁO CHÍ

THÔNG BÁO
Tuyển sinh lớp học trực tuyến thứ 6
về Truyền thông và Văn hóa Hàn Quốc

Kính gửi:    Sinh viên Khoa Báo chí,

                  Câu lạc bộ nghề nghiệp, Khoa Báo chí

Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết hợp với Đại học Sookmyong, Hàn Quốc tổ chức lớp học trực tuyến thứ 6 về Truyền thông và Văn hóa Hàn Quốc. Khóa học do TS. Mine Lee, Tiến sĩ về Truyền thông đại chúng và Thông tin Khoa học, Khoa Truyền thông, Đại học Nữ sinh Sookmyung giảng dạy.

Đây là cơ hội cho các sinh viên không phân biệt chuyên ngành hay năm học cập nhật các kiến thức về truyền thông và văn hóa Hàn Quốc.

Yêu cầu: Sinh viên có khả năng nghe, hiểu bằng tiếng Anh.

Thời gian học: 10:00 – 12:00 sáng thứ Năm hàng tuần.

Khoa Báo chí sẽ tổ chức một buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh để chọn ra các sinh viên phù hợp với lớp học.

Liên hệ đăng ký lớp học theo địa chỉ:

https://goo.gl/forms/od6Ent8zerT50Ucq1

hoặc gửi thư điện tử đến: dieutq@gmail.com với các thông tin: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Lớp để đăng ký.

Thời gian đăng ký lớp học đến thứ Sáu, ngày 08 tháng 9 năm 2017.

Sinh viên có cơ hội nhận được 05 suất học bổng: thăm, học tập và làm việc tại trường Sookmyong, Hàn Quốc khi tham gia lớp học.

Các thông tin khác liên quan đến lớp học vui lòng liên hệ:

TS. Trần Quang Diệu, Khoa Báo chí,

Email: dieutq@gmail.com         Điện thoại: 0904 801 736

Tiến độ thực hiện lớp học

 

Lecture hours

Total hours

Date(Vietnam)

Day

Hours in Vietnam

Date(Korea)

Day

Hours in Korea

Remarks

1

50min X 2

100 min

21-Sep

Thurs

10:00~12:00

21-Sep

Thurs

12:00~14:00

 

2

50min X 2

100 min

28-Sep

Thurs

10:00~12:00

28-Sep

Thurs

12:00~14:00

 

 

 

 

5-Oct

Thurs

 

5-Oct

Thurs

 

Korean National Holiday (Chuseok)

3

50min X 2

100 min

12-Oct

Thurs

10:00~12:00

12-Oct

Thurs

12:00~14:00

 

4

50min X 2

100 min

19-Oct

Thurs

10:00~12:00

19-Oct

Thurs

12:00~14:00

 

5

50min X 2

100 min

26-Oct

Thurs

10:00~12:00

26-Oct

Thurs

12:00~14:00

6

50min X 2

100 min

2-Nov

Thurs

10:00~12:00

2-Nov

Thurs

12:00~14:00

MIDTERM EXAM

7

50min X 2

100 min

9-Nov

Thurs

10:00~12:00

9-Nov

Thurs

12:00~14:00

 

8

50min X 2

100 min

16-Nov

Thurs

10:00~12:00

16-Nov

Thurs

12:00~14:00

 

9

50min X 2

100 min

23-Nov

Thurs

10:00~12:00

23-Nov

Thurs

12:00~14:00

 

10

50min X 2

100 min

30-Nov

Thurs

10:00~12:00

30-Nov

Thurs

12:00~14:00

 

11

50minx2

100 min

7-Dec

Thurs

10:00~12:00

7-Dec

Thurs

12:00~14:00

 

12

50min X 2

100 min

14-Sep

Thurs

10:00~12:00

14-Sep

Thurs

12:00~14:00

 

13

50min X 2

100 min

21-Dec

Thurs

10:00~12:00

21-Dec

Thurs

12:00~14:00

FINAL EXAM

Total hours of lectures

1300 min

 

 

 

 

 

 

 


Học viện Báo chí & Tuyên truyền