Thứ hai 23/07/2018 18:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thể lệ Giải Báo chí Sóng trẻ - Lần thứ hai

Thứ ba 05/09/2017 09:31

Nhằm tạo động lực và khuyến khích sinh viên tích cực thực hành, sáng tạo các tác phẩm báo chí giàu thông tin, khách quan, đề cập đến các vấn đề thời sự liên quan đến mọi lĩnh vực của cuộc sống, năm nay, Giải Báo chí Sóng trẻ chính thức quay trở lại lần thứ hai hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc.


Học viện Báo chí & Tuyên truyền