Thứ tư 15/08/2018 02:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Thứ sáu 03/11/2017 09:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền