Thứ tư 26/09/2018 22:27 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học ngoại ngữ học phần 1 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38

Thứ sáu 14/09/2018 16:52

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học ngoại ngữ học phần 1 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38 như sau:


\

Học viện Báo chí & Tuyên truyền