Thứ tư 26/09/2018 21:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần kỳ I, năm học 2018 - 2019 khóa 35 (đợt 1)

Thứ tư 05/09/2018 15:31

Lịch thi học phần kỳ I, năm học 2018 - 2019 khóa 35 (đợt 1) như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền