Thứ ba 25/07/2017 11:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi các lớp học phần tín chỉ (đợt 2) học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 35

07/04/2017 10:23

Học viện Báo chí và Tuyên tryền thông báo lịch thi các lớp học phần tín chỉ (đợt 2) học kỳ II năm học 2016 - 2017 khóa 35 cụ thể như sau:

Lịch thi ngoại ngữ học phần 4 khóa 35 học kỳ II năm học 2016 - 2017

07/04/2017 10:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi ngoại ngữ học phần 4 khóa 35 học kỳ II năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 đợt 3 (chuẩn đầu ra) năm học 2017 tại Học viện

05/04/2017 15:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 đợt 3 (chuẩn đầu ra) năm học 2017 tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1, khung Châu Âu cho các lớp cao học khóa 21 đợt 2 tại Sóc Trăng và Thành phố Hồ Chí Minh

05/04/2017 10:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1, khung Châu Âu cho các lớp cao học khóa 21 đợt 2 tại Sóc Trăng và Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Danh sách thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 3 K33 năm 2017

05/04/2017 10:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 3 K33 năm 2017 cụ thể như sau:

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

05/04/2017 10:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 cụ thể như sau:

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

05/04/2017 10:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 cụ thể như sau:

Đề án tuyển sinh năm 2017 (Tóm tắt)

29/03/2017 16:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo đề án tuyển sinh năm 2017 (Tóm tắt) cụ thể như sau:

Lịch thi trả nợ môn của K33, K35B và các khóa trước năm học 2016 - 2017

28/03/2017 09:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi trả nợ môn của K33, K35B và các khóa trước năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí thi tuyển đại học chính quy ngành Báo chí năm 2017

27/03/2017 09:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo hướng dẫn thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí thi tuyển đại học chính quy ngành Báo chí năm 2017 cụ thể như sau:

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tiếng anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 2 năm 2017 tại Học viện

24/03/2017 17:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tiếng anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 2 năm 2017 tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 4 năm 2017

24/03/2017 17:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 4 năm 2017 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học tháng 4 năm 2017

24/03/2017 17:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp cao học tháng 4 năm 2017 cụ thể như sau:

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lại học kì I năm học 2016 - 2017

24/03/2017 15:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lại học kì I năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Danh sách thông tin cán bộ hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017

24/03/2017 09:34

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thông tin cán bộ hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 cụ thể như sau: