Thứ tư 15/08/2018 20:18 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên lớp Cao học Quản lý xã hội khoá 22 đợt 2 (2016-2018) tại Sóc Trăng

09/05/2018 16:56

Danh sách dự thi và hướng dẫn cách trả lời thi trắc nghiệm tin học

09/05/2018 16:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi và hướng dẫn cách trả lời thi trắc nghiệm tin học cụ thể như sau:

Thông báo về việc hủy kết quả bảo vệ luận văn đào tạo trình độ thạc sĩ

08/05/2018 16:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc hủy kết quả bảo vệ luận văn đào tạo trình độ Thạc sĩ cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thị Trang

07/05/2018 15:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thị Trang cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018

04/05/2018 11:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018 như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018

04/05/2018 11:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018 như sau:

Kế hoạch bảo về luận án Tiến sĩ : "Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay"

04/05/2018 09:06

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch bảo về luận án Tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện với đề tài "Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay" như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ: "Vấn đề phát triển con người ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay"

04/05/2018 09:02

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện với đề tài "Vấn đề phát triển con người ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay" như sau:

Kết quả thi B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2018

03/05/2018 17:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu đợt 4 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

03/05/2018 17:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu đợt 4 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung năm 2018

03/05/2018 10:53

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung như sau:

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp Khóa 37

27/04/2018 17:01

Thông báo lịch thi học kỳ 2 (đợt 2) các lớp Khóa 36 năm học 2017-2018

27/04/2018 16:57

Lịch học các lớp cao học tháng 5 năm 2018

27/04/2018 15:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 5 năm 2018 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học tháng 5 năm 2018

27/04/2018 15:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp cao học tháng 5 năm 2018 cụ thể như sau: