Thứ tư 15/08/2018 20:18 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách sinh viên dự thi viết, vấn đáp tiếng Anh B1, B2 khung châu Âu đợt 4 thi ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2018

24/05/2018 18:09

Danh sách sinh viên dự thi viết, vấn đáp tiếng Anh B1, B2 khung châu Âu đợt 4 thi ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2018 như sau:

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tiếng Anh trình độ B1, B2 khung châu Âu đợt 4 năm 2018 tại Học viện

24/05/2018 07:59

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tiếng Anh trình độ B1, B2 khung châu Âu đợt 4 năm 2018 tại Học viện như sau:

Thông báo Lịch thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 cho sinh viên các khóa tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

23/05/2018 16:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Lịch thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 cho sinh viên các khóa tại Học viện như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 K34

23/05/2018 10:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 K34 cụ thể như sau:

Thông báo về việc hoàn thiện khóa luận hoặc tác phẩm tốt nghiệp đại học chính quy

21/05/2018 09:12

Kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

18/05/2018 17:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên thi lại, thi trả nợ môn ngày 19, 20/5/2018

18/05/2018 11:10

Thông báo về lịch trả nợ môn đợt cuối cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34

17/05/2018 11:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về lịch trả nợ môn đợt cuối cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34 cụ thể như sau:

Quyết định cho phép sinh viên hệ đại học chính quy học cùng lúc 2 chương trình

14/05/2018 15:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định cho phép sinh viên hệ đại học chính quy học cùng lúc 2 chương trình cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi tin đợt 3 k34

11/05/2018 10:02

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi tin đợt 3 k34 cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp khóa 35, 36, 37

11/05/2018 09:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp khóa 35, 36, 37 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 dành cho Khóa 34 tại Học viện

10/05/2018 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 dành cho Khóa 34 tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 22 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên tryền

09/05/2018 17:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 22 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên tryền như sau:

Kế hoạch tổ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên lớp Cao học Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng

09/05/2018 17:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch tổ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên lớp Cao học Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng như sau:

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khoá 22 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

09/05/2018 16:58