Thứ hai 23/04/2018 22:23 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định mở lớp và danh sách học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

24/08/2016 10:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định mở lớp và danh sách học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ

23/08/2016 20:40

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ

Danh sách sinh viên K32 tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt vét

23/08/2016 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên K32 tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt vét cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên K32 tham dự kỳ thi Ngoại ngữ học chuẩn đầu ra đợt vét

23/08/2016 14:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên K32 tham dự kỳ thi Ngoại ngữ học chuẩn đầu ra đợt vét cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 các lớp Cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

23/08/2016 14:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 các lớp Cao học tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo về việc nghỉ học ngày 27/08/2016 và ngày 28/08/2016 (Thứ Bảy, Chủ nhật) các lớp học lại, học bổ sung, cải thiện điểm học kỳ I năm học 2016 - 2017

23/08/2016 09:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nghỉ học ngày 27/08/2016 và ngày 28/08/2016 (Thứ Bảy, Chủ nhật) các lớp học lại, học bổ sung, cải thiện điểm học kỳ I năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tri Thức

23/08/2016 08:30

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ

22/08/2016 20:37

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8

22/08/2016 14:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tiếng Anh A2, B2, B1 và Tin học chuẩn đầu ra đợt vét cho sinh viên khóa K32 tại Học viện

22/08/2016 10:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tiếng Anh A2, B2, B1 và Tin học chuẩn đầu ra đợt vét cho sinh viên khóa K32 tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 9 năm 2016

22/08/2016 10:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 9 năm 2016 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 9 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017

22/08/2016 10:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 9 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2016

19/08/2016 21:04

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về chỉ tiêu, ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung và các điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1, cụ thể...

Thông báo Lịch giảng dạy các lớp K36B học kỳ 1 năm học 2016-2017

18/08/2016 10:28

Kết quả thi B1 khung châu Âu ngày 14/08/2016

17/08/2016 15:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 khung châu Âu ngày 14/08/2016 cụ thể như sau: