Thứ năm 21/09/2017 08:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

05/01/2016 16:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 cụ thể như sau:

Thông báo Dự thảo lịch học K35 học kỳ 2 năm học 2015-2016

05/01/2016 11:21

Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần các lớp đại học hệ chính quy tập trung năm học 2015-2016

31/12/2015 17:02

Thông báo danh sách sinh viên K32, K34B viết khóa luận/ tác phẩm tốt nghiệp

31/12/2015 11:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên K32, K34B viết khóa luận/ tác phẩm tốt nghiệp cụ thể như sau:

Lịch học trả nợ môn dành cho các lớp K32, K34B và các khóa trước

31/12/2015 10:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học trả nợ môn dành cho các lớp K32, K34B và các khóa trước cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên học lại xóa điểm không đạt theo hình thức học ghép học kỳ II (2015-2016)

31/12/2015 10:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên học lại xóa điểm không đạt theo hình thức học ghép học kỳ II (2015-2016) cụ thể như sau:

Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 và mẫu đơn phúc khảo

30/12/2015 10:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 và mẫu đơn phúc khảo cụ thể như sau:

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ năm 2015

30/12/2015 10:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ năm 2015 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung Châu Âu cho học viên Cao học khóa 20 (2014-2016)

30/12/2015 09:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung Châu Âu cho học viên Cao học khóa 20 (2014-2016) cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên các lớp K35

27/12/2015 15:10

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên các lớp K35 cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tin học đợt 3 khóa K32

24/12/2015 10:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tin học đợt 3 khóa K32 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 4 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

24/12/2015 10:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 4 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo Đăng ký bổ sung các học phần theo hệ thống tín chỉ học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 cho sinh viên các lớp khóa 34

24/12/2015 09:56

Ban Quản lý đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về đăng ký bổ sung các học phần theo hệ thống tín chỉ học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 cho sinh viên các lớp khóa 34 như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K32 đợt 3 tại Học viện

24/12/2015 09:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch tổ chức thi tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K32 đợt 3 tại Học viện như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K32 đợt 3 tại Học viện

24/12/2015 09:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch tổ chức thi tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K32 đợt 3 tại Học viện như sau: