Thứ tư 15/08/2018 05:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 20.2 khóa 2014 - 2016

09/11/2016 10:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 20.2 khóa 2014 - 2016 cụ thể như sau:

Lịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ lớp cao học Báo chí K20.2

09/11/2016 09:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ lớp cao học Báo chí K20.2 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 4 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

07/11/2016 17:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi kế hoạch khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 4 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra các đợt 1, 2, 3 cho sinh viên Khóa 33 tại Học viện

07/11/2016 17:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra các đợt 1, 2, 3 cho sinh viên Khóa 33 tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi Tin học chuẩn đầu ra các đợt 5,6 cho sinh viên khóa 33 tại Học viện

07/11/2016 17:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi Tin học chuẩn đầu ra các đợt 5,6 cho sinh viên khóa 33 tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

02/11/2016 11:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2016

02/11/2016 11:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2016 cụ thể như sau:

Lịch thi các lớp học lại , bổ sung, cải thiện điểm các học phần tín chỉ học kì I, năm học 2016 - 2017

02/11/2016 11:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi các lớp học lại , bổ sung, cải thiện điểm các học phần tín chỉ học kì I, năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Lịch thi đợt 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 33

02/11/2016 10:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi đợt 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 33 cụ thể như sau:

Lịch thi các học phần tín chỉ đợt 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 35

02/11/2016 10:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi các học phần tín chỉ đợt 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 35 cụ thể như sau:

Lịch thi Ngoại ngữ học phần 3 khóa 35 học kì I năm học 2016 - 2017

02/11/2016 10:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi Ngoại ngữ học phần 3 khóa 35 học kì I năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Lịch thi K34 đợt 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017

01/11/2016 08:30

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 21 (2015 - 2017)

31/10/2016 11:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 21 (2015 - 2017) cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 3 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

31/10/2016 10:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 3 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo về việc cho sinh viên các lớp đại học hệ niên chế thi lại học phần không đạt

28/10/2016 17:42