Thứ năm 20/07/2017 21:37 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo điều chỉnh lịch thi đợt 2 học kỳ 1, năm học 2015-2016 (đợt 1)

24/11/2015 10:17

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 19.2

19/11/2015 15:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 19.2 cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ

19/11/2015 15:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tin học đợt 2 khóa K32

19/11/2015 15:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tin học đợt 2 khóa K32 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tin học, chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K32 tại Học viện

16/11/2015 10:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tin học, chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K32 tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch thi học kì I năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 34B, khóa 35B

12/11/2015 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kì I năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 34B, khóa 35B cụ thể như sau:

Sổ cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy khóa học 2011 - 2015 và bằng 2 khóa học 2013 - 2015

09/11/2015 10:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo sổ cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy khóa học 2011 - 2015 và bằng 2 khóa học 2013 - 2015 cụ thể như sau:

Lịch các hội đồng bảo vệ cao học K19 CTTT tại Học viện

05/11/2015 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch các hội đồng bảo vệ cao học K19 CTTT tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tiếng Anh B1 chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

05/11/2015 16:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tiếng Anh B1 chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo điều chỉnh lịch học học kỳ 1, năm học 2015-2016 (bổ sung)

05/11/2015 13:58

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền nghiên cứu sinh Triệu Thanh Lê

03/11/2015 09:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Lịch thi đợt 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016

02/11/2015 11:03

Quyết định và danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014 - 2015 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

02/11/2015 10:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định và danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014 - 2015 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung cụ thể như sau:

Kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

02/11/2015 10:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K32 đợt 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

30/10/2015 10:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa K32 đợt 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau: