Thứ hai 20/11/2017 02:27 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 (2015-2017) hệ không tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 (2015-2017) hệ không tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể...

Kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học 21 đợt 2 (2015-2017) hệ không tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học 21 đợt 2 (2015-2017) hệ không tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ...

Kế hoạch tiếp sinh các lớp Cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:26

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh các lớp Cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh cụ...

Kế hoạch tiếp sinh các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại Thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi đợt 1 học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với các lớp K34

02/03/2016 14:29

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 33 hệ chính quy tập trung tại Học viện

02/03/2016 08:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 33 hệ chính quy tập trung tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung Châu Âu cho học viên Cao học khóa 20 (2014-2016)

01/03/2016 14:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung Châu Âu cho học viên Cao học khóa 20 (2014-2016) cụ thể như sau:

Kế hoạch giảng dạy các lớp tin học chuẩn đầu ra K32 đợt 5

24/02/2016 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch giảng dạy các lớp tin học chuẩn đầu ra K32 đợt 5 cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

23/02/2016 16:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Tri Thức

19/02/2016 16:42

Lịch thi học phần tháng 3 các lớp cao học khóa 20,21 năm học 2015 - 2016

19/02/2016 12:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 3 các lớp cao học khóa 20,21 năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016

18/02/2016 09:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 cụ thể như sau: