Thứ ba 23/01/2018 17:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 20.1

20/05/2016 15:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 20.1 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thi môn Lý luận chính trị các lớp K32 và K34B

20/05/2016 08:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thi môn Lý luận chính trị các lớp K32 và K34B cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 15:27

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức, phương pháp giảng dạy các môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh

17/05/2016 15:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức, phương pháp giảng dạy các môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tin học và ngoại ngữ trình độ A2, B1, C1 cho sinh viên khóa 32

17/05/2016 15:06

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tin học và ngoại ngữ trình độ A2, B1, C1 cho sinh viên khóa 32 cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 cho sinh viên hệ chính quy tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 15:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 cho sinh viên hệ chính quy tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 15:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc bố trí hội trường môn chuyên ngành các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 14:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường môn chuyên ngành các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 14:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học khóa 22 đợt 1(2016-2018) hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 22 đợt 1 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 14:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 22 đợt 1 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học khóa 22 đợt 1 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/05/2016 14:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học khóa 22 đợt 1 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lịch thi đợt 2 học kỳ 2 năm học 2015-2016 các lớp K34

17/05/2016 09:24

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Út

13/05/2016 15:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Út cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đỗ Minh Tuấn

13/05/2016 15:02

Thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ B1 cho học viên ôn thi đầu vào thạc sĩ, nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

12/05/2016 17:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ B1 cho học viên ôn thi đầu vào thạc sĩ, nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau: