Thứ tư 15/08/2018 20:18 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi B2 chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2018

01/06/2018 15:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B2 chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2018 cụ thể như sau:

Kết quả thi B1 chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2018

01/06/2018 15:40

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2018 cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ học phần 2 K37 HK 2 năm học 2017 - 2018

31/05/2018 17:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ học phần 2 K37 HK2 năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho sinh viên các khóa tại Học viện

31/05/2018 10:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho sinh viên các khóa tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020

31/05/2018 10:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 cụ thể như sau:

Kế hoạch bố trí hội trường môn chuyên ngành các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 tại Học viện

31/05/2018 10:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bố trí hội trường môn chuyên ngành các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 cụ thể như sau:

Lịch học môn chung các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020

31/05/2018 10:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học môn chung các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020

31/05/2018 10:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020

31/05/2018 10:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp Cao học khóa 24 đợt 1 năm 2018 - 2020 cụ thể như sau:

Quyết định cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy tập trung thôi học

31/05/2018 10:08

Học viện báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy tập trung thôi học cụ thể như sau:

Quyết định về việc xóa tên học viên khỏi danh sách các lớp cao học khóa 20.1 (2014-2016)

31/05/2018 10:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc xóa tên học viên khỏi danh sách các lớp cao học khóa 20.1 (2014-2016) cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 6 năm 2018

29/05/2018 17:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 6 năm 2018 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học tháng 6 năm 2018

29/05/2018 17:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp cao học tháng 6 năm 2018 cụ thể như sau:

Danh sách dự thi tin học đợt 4

29/05/2018 11:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi tin học đợt 4 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập trung khóa 34 và khóa 36B

29/05/2018 09:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập trung khóa 34 và khóa 36B cụ thể như sau: