Thứ tư 15/08/2018 20:18 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2018

28/06/2018 17:05

Lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2018

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thu Hiền

19/06/2018 08:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thu Hiền cụ thể như sau:

DANH SÁCH PHÒNG THI, SBD THI NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ 2018

18/06/2018 18:51

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu và tin học đợt 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

18/06/2018 15:00

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu và tin học đợt 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K34 hệ đại học chính quy tập trung

15/06/2018 10:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K34 hệ đại học chính quy tập trung cụ thể như sau:

Thông báo thống kê nhu cầu học các học phần học bổ sung, học lại và học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2018-2019

14/06/2018 14:27

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích học tập khóa 34 (2014 - 2018) và 36B (2016 - 2018)

14/06/2018 09:59

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích học tập khóa 34 (2014 - 2018) và 36B (2016 - 2018)

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa 34 (2014 - 2018)

13/06/2018 15:26

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa 34 (2014 - 2018) cụ thể như sau:

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34 và 36B đợt 1 năm 2018

13/06/2018 15:23

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34 và 36B đợt 1 năm 2018

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 35, 36, 37

13/06/2018 11:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 35, 36, 37 cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Nghiên cứu sinh khóa 24 (2018 - 2021)

11/06/2018 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Nghiên cứu sinh khóa 24 (2018 - 2021) cụ thể như sau:

Kế hoạch tiếp sinh Nghiên cứu sinh khóa 24 (2018 - 2021)

11/06/2018 15:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh Nghiên cứu sinh khóa 24 (2018 - 2021) cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi vấn đáp các môn Ngoại ngữ và danh sách thi viết môn Tiếng Trung học phần 4 (K36), HK2 năm học 2017-2018

07/06/2018 08:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi vấn đáp các môn Ngoại ngữ và danh sách thi viết môn Tiếng Trung học phần 4 (K36), HK2 năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho các khóa đại học chính quy tại Học viện

05/06/2018 14:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho các khóa đại học chính quy tại Học viện cụ thể như sau:

Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy và phòng thi tin học đợt 4

01/06/2018 17:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy và phòng thi tin học đợt 4 cụ thể như sau: