Thứ tư 15/08/2018 05:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại với sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 37

03/08/2018 10:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại với sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 37 cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Trần Toàn

03/08/2018 10:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Trần Toàn cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1 - Khung châu Âu đợt 2 năm 2018 cho học viên các lớp Cao học và thí sinh dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018

03/08/2018 10:14

Thông báo về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1 - Khung châu Âu đợt 2 năm 2018 cho học viên các lớp Cao học và thí sinh dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 cụ thể như sau:

Lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018

02/08/2018 09:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký học lại, học bổ sung và học cải thiện điểm học kỳ 1, năm học 2018-2019

02/08/2018 08:39

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo thi Năng khiếu báo chí tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

15/07/2018 18:00

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo thi Năng khiếu báo chí tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2018 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học dân tộc

15/07/2018 17:55

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2018 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học dân tộc

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2018 diện xét tuyển học bạ đối với học sinh trường chuyên/ năng khiếu

15/07/2018 17:43

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2018 diện xét tuyển học bạ đối với học sinh trường chuyên/ năng khiếu

Thông báo điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy tập trung năm 2018 diện xét tuyển học bạ

15/07/2018 17:35

Thông báo điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy tập trung năm 2018 diện xét tuyển học bạ

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2018

15/07/2018 17:28

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2018

Thông báo tổ chức thi tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/07/2018 16:04

Thông báo tổ chức thi tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch thi học phần lớp Nghiên cứu sinh Xuất bản khóa 23 năm học 2018 - 2019

13/07/2018 15:53

Lịch thi học phần lớp Nghiên cứu sinh Xuất bản khóa 23 năm học 2018 - 2019 như sau:

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và hủy kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên

28/06/2018 17:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và hủy kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên cụ thể như sau:

Quyết định về việc xóa tên ra khỏi danh sách sinh viên

28/06/2018 17:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc xóa tên ra khỏi danh sách sinh viên cụ thể như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học năm 2018

28/06/2018 17:07

Lịch thi học phần các lớp cao học năm 2018