Thứ tư 26/09/2018 21:30 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo tổ chức tập huấn đăng ký học phần tín chỉ cho Ban Cán sự các lớp khóa 38

26/09/2018 15:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tổ chức tập huấn đăng ký học phần tín chỉ cho Ban Cán sự các lớp khóa 38, cụ thể như sau:

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ cho học viên các khóa 20, 21, 22

26/09/2018 15:40

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ cho học viên các khóa 20, 21, 22 cụ thể như sau:

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy tập trung khóa 34 và 36B đợt 2 năm 2018

26/09/2018 15:33

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy tập trung khóa 34 và 36B đợt 2 năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2018 cho sinh viên các khóa tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

26/09/2018 14:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2018 cho sinh viên các khóa tại Học viện, cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi viết tiếng Anh trình độ B1, B2 khung Châu Âu đợt 6 năm 2018 tại Học viện

25/09/2018 14:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi viết tiếng Anh trình độ B1, B2 khung Châu Âu đợt 6 năm 2018 tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách dự thi B1, B2 khung Châu Âu đợt 6 năm 2018

21/09/2018 13:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi B1, B2 khung Châu Âu đợt 6 năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Vũ Thùy Dương

19/09/2018 10:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Vũ Thùy Dương cụ thể như sau:

Lịch thi giữa học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp K36, K37

18/09/2018 16:44

Kế hoạch về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Vũ Thùy Dương

18/09/2018 10:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Vũ Thùy Dương cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ chuyên ngành Triết học của NCS Đặng Thái Bình

18/09/2018 09:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ chuyên ngành Triết học của NCS Đặng Thái Bình cụ thể như sau:

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Vũ Thùy Dương

17/09/2018 11:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Vũ Thùy Dương cụ thể như sau:

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học ngoại ngữ học phần 1 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38

14/09/2018 16:52

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học ngoại ngữ học phần 1 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38 như sau:

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học ngoại ngữ học phần 1,2 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38

14/09/2018 16:48

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học ngoại ngữ học phần 1,2 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38 như sau:

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học ngoại ngữ học phần 1,2,3 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38

14/09/2018 16:44

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học ngoại ngữ học phần 1,2,3 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38 như sau:

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học, miễn thi ngoại ngữ học phần 1,2,3,4 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38

14/09/2018 16:42

Quyết định về việc cho sinh viên miễn học, miễn thi ngoại ngữ học phần 1,2,3,4 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 38 như sau: