Chủ nhật 22/07/2018 19:34 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo thi Năng khiếu báo chí tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

15/07/2018 18:00

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo thi Năng khiếu báo chí tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2018 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học dân tộc

15/07/2018 17:55

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2018 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học dân tộc

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2018 diện xét tuyển học bạ đối với học sinh trường chuyên/ năng khiếu

15/07/2018 17:43

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2018 diện xét tuyển học bạ đối với học sinh trường chuyên/ năng khiếu

Thông báo điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy tập trung năm 2018 diện xét tuyển học bạ

15/07/2018 17:35

Thông báo điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy tập trung năm 2018 diện xét tuyển học bạ

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2018

15/07/2018 17:28

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2018

Thông báo tổ chức thi tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/07/2018 16:04

Thông báo tổ chức thi tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch thi học phần lớp Nghiên cứu sinh Xuất bản khóa 23 năm học 2018 - 2019

13/07/2018 15:53

Lịch thi học phần lớp Nghiên cứu sinh Xuất bản khóa 23 năm học 2018 - 2019 như sau:

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và hủy kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên

28/06/2018 17:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và hủy kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên cụ thể như sau:

Quyết định về việc xóa tên ra khỏi danh sách sinh viên

28/06/2018 17:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc xóa tên ra khỏi danh sách sinh viên cụ thể như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học năm 2018

28/06/2018 17:07

Lịch thi học phần các lớp cao học năm 2018

Lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2018

28/06/2018 17:05

Lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2018

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thu Hiền

19/06/2018 08:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thu Hiền cụ thể như sau:

DANH SÁCH PHÒNG THI, SBD THI NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ 2018

18/06/2018 18:51

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu và tin học đợt 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

18/06/2018 15:00

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu và tin học đợt 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K34 hệ đại học chính quy tập trung

15/06/2018 10:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K34 hệ đại học chính quy tập trung cụ thể như sau: