Chủ nhật 22/04/2018 19:25 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo lịch học kỳ 1, năm học 2017-2018 các lớp khóa 34; khóa 36; khóa 36B; học hè; học lại, học bổ sung và học cải thiện điểm

Thứ ba 27/06/2017 10:56

LỊCH HỌC CÁC LỚP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018:

1. Lịch học các lớp K34

2. Lịch học các lớp K36: Lịch tổng thể; Lịch học ghép

3. Lịch học các lớp K36B:

- Các lớp: KHQLNN, PT-TH, BD NNA, CTPT,

- Lớp QLHĐVHTT K36B (công an)

4. Lịch học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung

5. Lịch học kỳ hè

Học viện Báo chí & Tuyên truyền