Thứ hai 23/07/2018 18:46 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quy định về việc hướng dẫn sinh viên thực tập kết hợp với đi nghiên cứu thực tế hằng năm của giảng viên

Thứ ba 20/03/2018 13:58

Quy định về việc hướng dẫn sinh viên thực tập kết hợp với đi nghiên cứu thực tế hằng năm của giảng viên. xem và tải tại đây

Học viện Báo chí & Tuyên truyền