Chủ nhật 22/04/2018 19:20 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc báo cáo điều kiện thi kết thúc môn học

03/03/2015 10:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc báo cáo điều kiện thi kết thúc môn học như sau:

Kế hoạch về việc bố trí hội trường và lịch học môn chung cho lớp Cao học Công tác tư tưởng khóa 20 (2014-2017) hệ không tập trung tại Sóc Trăng

02/03/2015 13:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường và lịch học môn chung cho lớp Cao học Công tác tư tưởng khóa 20 (2014-2017) hệ không tập trung tại Sóc Trăng như sau:

Kế hoạch về việc bố trí hội trường và lịch học môn chung cho lớp Cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước khóa 20 (2014-2017) hệ không tập trung tại Trà Vinh

02/03/2015 13:45

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường và lịch học môn chung cho lớp Cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước khóa 20 (2014-2017) hệ không tập trung tại Trà Vinh như sau:

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1năm 2015

13/02/2015 10:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 như sau:

Quyết định về việc trả học viên cao học khóa 17, đợt 2 (2011 - 2013) về cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú

09/02/2015 10:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Quyết định về việc trả học viên cao học khóa 17, đợt 2 (2011 - 2013) về cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú như sau:

Quyết định về việc gia hạn, bảo lưu kết quả học tập của học viên cao học khóa 18, đợt 2 (2012 -2014)

09/02/2015 09:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Quyết định về việc gia hạn, bảo lưu kết quả học tập của học viên cao học khóa 18, đợt 2 (2012 -2014) như sau:

Quyết định về việc trả học viên cao học khóa 18, đợt 2 (2012 - 2014) về cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú

09/02/2015 09:56

Học viên Báo chí và Tuyên truyền thông báo Quyết định về việc trả học viên cao học khóa 18, đợt 2 (2012 - 2014) về cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú như sau:

Quyết định về việc xóa tên khỏi danh sách đối với học viên Cao học khóa 16 (2010 - 2012)

09/02/2015 09:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Quyết định về việc xóa tên khỏi danh sách đối với học viên Cao học khóa 16 (2010 - 2012) như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 3 năm 2015

06/02/2015 10:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 3 năm 2015 như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền

05/02/2015 08:39

Học viện Báo chí và Tuyên tuyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền của nghiên cứu sinh Lê Thu Hà:

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 18 (2012 - 2014)

02/02/2015 16:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 18 (2012 - 2014) như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản

30/01/2015 15:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản như sau:

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 khóa 31

28/01/2015 11:02

Lịch học các lớp cao học tháng 2 năm 2015

23/01/2015 17:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 2 năm 2015 như sau:

Lịch học trả nợ môn dành cho các lớp K31, K33B và các khóa trước

22/01/2015 17:15