Thứ năm 21/06/2018 15:24 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bổ sung lịch thi đợt 2 học kỳ II năm học 2014-2015

18/06/2015 15:02

Thông báo về việc thống nhất dạng thức đề thi kết thúc học phần Tiếng Anh 2, Khóa 34

17/06/2015 14:58

Thông báo về việc thống nhất dạng thức đề thi kết thúc học phần Tiếng Anh 2, Khóa 34

Thông báo điều chỉnh lịch tập huấn đăng ký online học phần tín chỉ cho sinh viên các lớp K34

17/06/2015 09:31

Thông báo về việc tổ chức tập huấn đăng ký online học phần tín chỉ cho sinh viên các lớp khóa 34

11/06/2015 15:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức tập huấn đăng ký online học phần tín chỉ cho sinh viên các lớp khóa 34 như sau:

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tốt nghiệp các lớp Đại học chính quy K31 và K33B năm 2015

08/06/2015 15:32

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tốt nghiệp các lớp Đại học chính quy K31 và K33B năm 2015 như sau:

Danh sách khóa luận tốt nghiệp Đại học khóa 31

06/06/2015 10:09

Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập trung khóa 31 và khóa 33B

05/06/2015 08:34

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi đợt 2 học kỳ 2 năm học 2014-2015

27/05/2015 10:29

Thời gian biểu và hiệu lệnh thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

25/05/2015 16:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời gian biểu và hiệu lệnh thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 như sau:

Thông báo về việc đổi lịch học và phòng học chiều ngày 01.6.2015

21/05/2015 15:10

Lịch thi đợt 2 các lớp K32, K33, K34, học kỳ 2 năm học 2014-2015

20/05/2015 15:14

Lịch thi ngoại ngữ K34 học kỳ II, năm học 2014-2015

20/05/2015 14:37

Thông báo về lịch thi tốt nghiệp khóa 31 và khóa 33B

15/05/2015 17:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về lịch thi tốt nghiệp khóa 31 và khóa 33B như sau:

Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng hệ đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015

15/05/2015 14:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng hệ đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015 như sau:

Lịch thi trả nợ môn của K31, K33B và các khóa trước năm học 2014 - 2015

12/05/2015 15:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi trả nợ môn của K31, K33B và các khóa trước năm học 2014 - 2015 như sau: