Thứ tư 15/08/2018 02:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi lại học kỳ II năm học 2014 - 2015

14/08/2015 11:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi lại học kỳ II năm học 2014 - 2015 như sau:

Thông báo về việc đăng ký kiến tập của sinh viên các lớp K33

14/08/2015 11:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký kiến tập của sinh viên các lớp K33 như sau:

Thông báo danh sách thí sinh diện tuyển thẳng hệ đại học chính quy tập trung năm 2015

11/08/2015 14:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thí sinh diện tuyển thẳng hệ đại học chính quy tập trung năm 2015 như sau:

Sơ đồ phòng thi, danh sách phòng thi và số báo danh thi môn Năng khiếu Báo chí kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015

11/08/2015 11:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo sơ đồ phòng thi, danh sách phòng thi và số báo danh thi môn Năng khiếu Báo chí kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 như sau:

Thông báo điều chỉnh lịch học ngày 12/8/2015 với các lớp học tại hội trường nhà B8, B9

11/08/2015 11:23

Thông báo thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học và lịch thi môn Năng khiếu báo chí

06/08/2015 15:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học và lịch thi môn Năng khiếu báo chí như sau:

Thông báo về việc điều chỉnh ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung năm 2015

06/08/2015 15:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo về việc điều chỉnh ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung năm 2015 như sau:

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học đầu ra cho sinh viên khóa 32 hệ chính quy tập trung tại Học viện

06/08/2015 15:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học đầu ra cho sinh viên khóa 32 hệ chính quy tập trung tại Học viện như sau:

Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy

04/08/2015 14:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:

Thông báo điều chỉnh Lịch học học kỳ 1 năm học 2015-2016

04/08/2015 11:02

Danh sách sinh viên học lại xóa điển không đạt theo hình thức học ghép học kì I (2015 - 2016)

03/08/2015 17:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên học lại xóa điển không đạt theo hình thức học ghép học kì I (2015 - 2016) như sau:

Tìm hiểu thông tin các khoa tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy tập trung năm 2015

30/07/2015 10:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin các khoa tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy tập trung năm 2015 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

23/07/2015 11:27

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015 như sau:

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đại học thứ hai năm 2015

17/07/2015 11:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đại học thứ 2 năm 2015 như sau:

Thông báo lịch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016

29/06/2015 16:38