Thứ hai 20/11/2017 07:05 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

15/10/2014 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 như sau:

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

14/10/2014 16:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

10/10/2014 15:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 như sau:

Quyết định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 (2014-2016) đợt 2 năm 2014

10/10/2014 13:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ra quyết định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 (2014-2016) đợt 2 năm 2014 như sau:

Thông báo lịch học trả nợ môn K33B và các khóa trước

08/10/2014 09:23

Thông báo lịch học trả nợ môn K33B và các khóa trước

Thông báo về việc hoàn thiện văn bản đóng quyển luận văn thạc sĩ

08/10/2014 08:56

Thông báo về việc hoàn thiện văn bản đóng quyển luận văn thạc sĩ như sau:

Thông báo: điều chỉnh phòng thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 (đợt 1)

07/10/2014 07:46

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điều chỉnh phòng thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 (đợt 1) như sau:

Thông báo: Lịch học trả nợ môn danh cho các lớp K33B và các khóa trước

02/10/2014 14:39

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 (đợt 1)

01/10/2014 16:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 (đợt 1) như sau:

Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

29/09/2014 14:54

Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014)

29/09/2014 10:26

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) như sau:

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học báo chí khóa 17+18 thành phố Hồ Chí Minh

25/09/2014 15:05

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học báo chí khóa 17+18 thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17

25/09/2014 15:03

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17 như sau:

Dự thảo: Đề án tuyển sinh đại học 2015 và những năm tiếp theo

25/09/2014 10:35

Dự thảo: Đề án tuyển sinh đại học 2015 và những năm tiếp theo

Danh sách sinh viên bổ sung (lần 2) học lại xóa điểm không đạt theo hình thức học ghép học kỳ I (2014 - 2015)

24/09/2014 15:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên bổ sung (lần 2) học lại xóa điểm không đạt theo hình thức học ghép học kỳ I (2014 - 2015) như sau: