Thứ ba 14/08/2018 23:02 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 dành cho Khóa 34 tại Học viện

10/05/2018 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 dành cho Khóa 34 tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách dự thi và hướng dẫn cách trả lời thi trắc nghiệm tin học

09/05/2018 16:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi và hướng dẫn cách trả lời thi trắc nghiệm tin học cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018

04/05/2018 11:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018 như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018

04/05/2018 11:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018 như sau:

Kết quả thi B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2018

03/05/2018 17:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu đợt 4 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

03/05/2018 17:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu đợt 4 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung năm 2018

03/05/2018 10:53

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung như sau:

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp Khóa 37

27/04/2018 17:01

Thông báo lịch thi học kỳ 2 (đợt 2) các lớp Khóa 36 năm học 2017-2018

27/04/2018 16:57

Lịch thi đợt 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 35

26/04/2018 17:46

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi đợt 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 35 cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

19/04/2018 15:43

Quyết định về việc xóa tên khỏi danh sách sinh viên

19/04/2018 15:39

Kế hoạch kiểm tra thực tập các lớp đại học chính quy K34, K36B năm học 2017-2018

18/04/2018 07:59

Quy định về xét thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2018

13/04/2018 16:39

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo đại học chất lượng cao năm 2018

13/04/2018 16:30