Thứ hai 23/04/2018 22:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách xét điều kiện tốt nghiệp khóa 33

17/06/2017 16:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách xét điều kiện tốt nghiệp khóa 33 đạt và chưa đạt ngoại ngữ và tin học cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra có chứng chỉ ngoại ngữ thi ở ngoài Học viện

16/06/2017 16:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra có chứng chỉ ngoại ngữ thi ở ngoài Học viện

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2017

15/06/2017 16:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2017 cụ thể như sau:

Danh sách xét điều kiện tốt nghiệp của sinh viên khóa 33

14/06/2017 15:02

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đạt và chưa đạt chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ xét tốt nghiệp khóa 33 cụ thể như sau:

Kết quả thi ngoại ngữ B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2017

13/06/2017 15:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi ngoại ngữ B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2017 cụ thể như sau:

Lịch giảng dạy các lớp khóa 35, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

13/06/2017 10:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy các lớp khóa 35, học kỳ I, năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Danh sách thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2017

12/06/2017 17:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2017 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học khóa 33 đợt 8 (chuẩn đầu ra) tại Học viện

12/06/2017 16:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học khóa 33 đợt 8 (chuẩn đầu ra) tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch thi tin học đợt 8 chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 33 tại Học viện

09/06/2017 18:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi kế hoạch thi tin học đợt 8 chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 33 tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên dự thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2017

09/06/2017 14:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên dự thi tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2017 cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi ngoại ngữ học kỳ II năm học 2016 - 2017

08/06/2017 17:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi ngoại ngữ học kỳ II năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Đề cương chi tiết học phần các chuyên ngành

06/06/2017 09:33

Danh sách phòng thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2017

05/06/2017 15:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2017 cụ thể như sau:

Thông báo về việc học lại xóa điểm không đạt của sinh viên các lớp khóa K33 và sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp

05/06/2017 09:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc học lại xóa điểm không đạt của sinh viên các lớp khóa K33 và sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi viết tiếng Anh trình độ B1, B2 đợt 5 (chuẩn đầu ra) năm 2017

02/06/2017 17:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi viết tiếng Anh trình độ B1, B2 đợt 5 (chuẩn đầu ra) năm 2017 cụ thể như sau: