Thứ năm 21/09/2017 08:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B2 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện

28/12/2016 15:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B2 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 6 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

27/12/2016 10:45

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 6 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch giảng dạy các lớp học phần tín chỉ học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35

26/12/2016 11:40

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy các lớp học phần tín chỉ học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35 cụ thể như sau:

Dự thảo Lịch học K36 học kỳ 2, năm học 2016-2017

23/12/2016 17:27

Thông báo về việc quản lý và sử dụng Sổ ghi đầu bài

22/12/2016 15:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc quản lý và sử dụng Sổ ghi đầu bài cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Trung Quốc trình độ B1 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

21/12/2016 14:33

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Trung Quốc trình độ B1 tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo việc đăng ký tín chỉ học kỳ II, năm học 2016-2017 cho sinh viên các lớp khóa 34 (Học từ 16/01-26/5/2017) và sinh viên các lớp khóa 36

21/12/2016 08:12

Thông báo về việc tổ chức tập huấn đăng ký online học phần tín chỉ cho sinh viên các lớp K36

20/12/2016 13:50

Lịch giảng dạy các lớp K34 học kỳ 2 năm học 2016-2017

20/12/2016 08:14

Lịch thi các lớp K36 học kỳ 1 năm học 2016-2017

20/12/2016 07:31

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2016

12/12/2016 17:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên tham dự kỳ thi tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2016 cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 5 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

12/12/2016 17:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra tin học đợt 5 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 1,2 cho sinh viên khóa 33 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

12/12/2016 12:06

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc điều chỉnh lịch thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 1,2 cho sinh viên khóa 33 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2016 tại Học viện

12/12/2016 12:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi môn Ngoại ngữ học phần 3, học kỳ 1 năm học 2016-2017

12/12/2016 07:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi môn Ngoại ngữ học phần 3, học kỳ 1 năm học 2016-2017 cụ thể như sau: