Thứ tư 26/09/2018 15:57 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo tổ chức tập huấn đăng ký học phần tín chỉ cho Ban Cán sự các lớp khóa 38

26/09/2018 15:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tổ chức tập huấn đăng ký học phần tín chỉ cho Ban Cán sự các lớp khóa 38, cụ thể như sau:

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy tập trung khóa 34 và 36B đợt 2 năm 2018

26/09/2018 15:33

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy tập trung khóa 34 và 36B đợt 2 năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2018 cho sinh viên các khóa tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

26/09/2018 14:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2018 cho sinh viên các khóa tại Học viện, cụ thể như sau:

Lịch thi giữa học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp K36, K37

18/09/2018 16:44

Lịch giảng dạy các lớp học trả nợ môn K32, 33 năm học 2018 - 2019

07/09/2018 09:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy các lớp học trả nợ môn K32, 33 năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung châu Âu đợt 6 tại Học viện

07/09/2018 09:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung châu Âu đợt 6 tại Học viện cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 các lớp K34 (2014 - 2018) và K36B (2016 - 2018) hệ đại học chính quy

05/09/2018 16:27

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 các lớp K34 (2014 - 2018) và K36B (2016 - 2018) hệ đại học chính quy

Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018 cho các lớp Đại học, Cao học và Nghiên cứu sinh

05/09/2018 16:26

Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018 cho các lớp Đại học, Cao học và Nghiên cứu sinh

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và công bố Quyết định trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền

29/08/2018 15:46

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và công bố Quyết định trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc xếp lớp học Ngoại ngữ K38

29/08/2018 14:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc xếp lớp học Ngoại ngữ K38 cụ thể như sau:

Thời khóa biểu các lớp chất lượng cao K38, học kỳ I, năm học 2018-2019

27/08/2018 17:35

Thời khóa biểu các lớp K38 học kỳ I, năm học 2018-2019

27/08/2018 17:22

Kế hoạch giảng dạy các lớp tiếng Anh B1, B2 chuẩn đầu ra K35 đợt 1

24/08/2018 15:56

Kế hoạch giảng dạy các lớp tiếng Anh B1, B2 chuẩn đầu ra K35 đợt 1

Kết quả thi tin học, chuẩn đầu ra đợt 5 dành cho các khóa học đại học chính quy tại Học viện

22/08/2018 15:25

Kết quả thi tin học, chuẩn đầu ra đợt 5 dành cho các khóa học đại học chính quy tại Học viện

Danh sách thi tin học, ngoại ngữ đợt 5 K34

16/08/2018 15:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thi tin học, ngoại ngữ đợt 5 K34 cụ thể như sau: