Thứ tư 26/09/2018 16:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thứ ba 30/01/2018 13:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018 như sau:


Chú ý: Danh mục ngành gần, ngành phù hợp thạc sĩ xét tuyển trình độ Tiến sĩ

Học viện Báo chí & Tuyên truyền