Thứ hai 23/07/2018 18:51 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2015

16/03/2015 12:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2015 như sau:

Thông báo về việc tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Quan hệ quốc tế chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế K35B (2015-2018)

13/03/2015 14:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Quan hệ quốc tế chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế K35B (2015-2018) như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học K20 hệ tập trung và không tập trung năm học 2014-2015

13/03/2015 10:13

Lịch thi học phần các lớp cao học K20 hệ tập trung và không tập trung năm học 2014-2015

Lịch thi học phần các lớp cao học khóa 20 không tập trung tại Phú Thọ, Tây Nguyên

13/03/2015 10:06

Lịch thi học phần các lớp cao học K20 không tập trung tại TP Hồ Chí Minh

13/03/2015 09:59

Kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

09/02/2015 10:06

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 như sau:

Đề án Tuyển sinh Đại học chính quy tập trung năm 2015

28/01/2015 10:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Đề án Tuyển sinh Đại học chính quy tập trung năm 2015 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015

22/01/2015 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015 như sau:

Danh sách tên tác giả, đề tài, người hướng dẫn đã bảo vệ luận văn các lớp cao học khóa 18 (2012-2014)

25/12/2014 20:44

Danh sách tên tác giả, đề tài, người hướng dẫn đã bảo vệ luận văn các lớp cao học khóa 18 (2012-2014)

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp đại học vừa làm vừa học ngành Triết học K34B (2014-2017) tại Học viện

18/12/2014 14:25

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 9 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2014 14:30

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 9 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo tổ chức kiểm tra đầu vào lớp Đại học vừa làm vừa học Triết học K34B tại Học viện

03/10/2014 09:43

Quy định Đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

01/10/2014 17:20

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Báo chí K31B (2011-2013) tại Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội

04/09/2014 16:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Báo chí K31B (2011-2013) tại Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Triết học K34.B (2014 -2017)

15/08/2014 10:45

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Triết học K34.B (2014 -2017) như sau: