Thứ tư 26/09/2018 21:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu cho học viên các lớp cao học khóa 20

27/08/2015 14:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu cho học viên các lớp cao học khóa 20 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học K20 năm học 2014-2015

24/08/2015 17:05

Lịch thi tiếng Anh các lớp cao học khóa 20 hệ tập trung và hệ không tập trung, năm học 2015-2016

24/08/2015 16:59

Thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thanh Vân

24/08/2015 15:35

Website Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thanh Vân

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền

06/08/2015 14:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch thi tiếng Anh các lớp cao học khóa 20 hệ tập trung và không tập trung năm học 2015-2016

05/08/2015 14:19

Yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ

05/08/2015 10:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

16/07/2015 10:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thành, Ngành Báo chí học tại Học viện

16/07/2015 09:59

Website Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thành, Ngành Báo chí học tại Học viện

Lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học báo chí K18 (đợt 2)

01/07/2015 16:03

Lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học báo chí K18 (đợt 2)

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa K19 Không tập trung (2013-2015)

01/07/2015 16:00

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa K19 Không tập trung (2013-2015)

Lịch các hội đồng bảo vệc cao học K19 Công tác tư tưởng tại Học viện

01/07/2015 15:58

Lịch các hội đồng bảo vệc cao học K19 Công tác tư tưởng tại Học viện

Thông báo lịch thi học phần các lớp cao học khóa 20 hệ tập trung và hệ không tập trung năm học 2015-2016

27/06/2015 17:49

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

26/06/2015 10:51

Lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2015

25/06/2015 15:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2015 như sau: