Thứ tư 20/06/2018 07:01 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch sinh hoạt đầu khóa học các lớp Cao học khóa 21 đợt 1 (2015-2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

08/06/2015 15:25

Lịch sinh hoạt đầu khóa học các lớp Cao học khóa 21 đợt 1 (2015-2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lịch học các lớp Cao học khóa 21 đợt 1 (2015-2017) hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

08/06/2015 15:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp Cao học khóa 21 đợt 1 (2015-2017) hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo về việc mở rộng đối tượng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

08/06/2015 10:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở rộng đối tượng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

Kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

05/06/2015 15:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 như sau:

Thông báo về thời gian và thủ tục nhập học đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

02/06/2015 15:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về thời gian và thủ tục nhập học đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19 không tập trung

26/05/2015 16:00

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19 không tập trung và K19 tập trung như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19 không tập trung và K19 tập trung

26/05/2015 15:58

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19 không tập trung và K19 tập trung

Lịch học các lớp cao học tháng 6 năm 2015

25/05/2015 16:25

Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 6 năm 2015 như sau:

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào Cao học khóa 21 đợt 1 năm 2015

25/05/2015 16:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào Cao học khóa 21 đợt 1 năm 2015 như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19

20/05/2015 14:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19 như sau:

Lịch thi học phần lớp NCS Triết học K20

20/05/2015 14:19

Lịch thi học phần các lớp cao học K20 năm học 2014-2015

20/05/2015 14:18

Lịch các hội đồng bảo vệ cao học K19 Công tác tư tưởng tại Học viện

18/05/2015 15:12

Lịch các hội đồng bảo vệ cao học K19 Công tác tư tưởng tại Học viện

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19

18/05/2015 15:10

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước K19

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

15/05/2015 10:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 như sau: