Thứ năm 22/03/2018 16:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp đại học vừa làm vừa học ngành Triết học K34B (2014-2017) tại Học viện

18/12/2014 14:25

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 9 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2014 14:30

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 9 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo tổ chức kiểm tra đầu vào lớp Đại học vừa làm vừa học Triết học K34B tại Học viện

03/10/2014 09:43

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Báo chí K31B (2011-2013) tại Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội

04/09/2014 16:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Báo chí K31B (2011-2013) tại Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Triết học K34.B (2014 -2017)

15/08/2014 10:45

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Triết học K34.B (2014 -2017) như sau:

Kết quả thi viết lớp Quản lý văn hóa tư tưởng K33B tại Đồng Nai

23/06/2014 11:39

Sau đây là kết quả thi học phần môn "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" của lớp Quản lý văn hóa - tư tưởng K33B, tại Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đồng nai:

Kết quả thi viết lớp Quản lý kinh tế k32

23/06/2014 10:33

Sau đây là kết quả thi viết môn "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" của lớp Quản lý kinh tế k32, tại Trường Chính trị tỉnh Thanh hóa:

Kết quả thi viết Quản lý văn hóa tư tưởng K33B tại thành phố Hồ Chí Minh

23/06/2014 10:28

Sau đây là kết quả thi viết môn "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" của Quản lý văn hóa tư tưởng K33B, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh:

Kết quả thi viết lớp Báo 32

23/06/2014 10:16

Sau đây là kết quả thi viết môn "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam", của lớp báo K32, tại trường Chính trị tỉnh Tiền Giang:

Kết quả kiểm tra tuyển sinh đại học năm 2014 (đại học thứ 2)

20/05/2014 10:27

Kết quả kiểm tra tuyển sinh đại học năm 2014 (đại học thứ 2) lớp đại học vừa học vừa làm ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội K34B (khóa học 2014 - 2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Khai giảng khóa đào tạo PR - Truyền thông chuyên nghiệp

23/04/2014 11:02

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo tuyển sinh khóa đào tạo PR - Truyền thông chuyên nghiệp, dự kiến khai giảng ngày 12/05/2014

Thông báo tổ chức kiểm tra đầu vào lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Chính trị học K.34B

25/03/2014 16:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kiểm tra đầu vào lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội K.34B, khóa học 2014-2017 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền....

Sổ cấp bằng Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2012

07/05/2013 17:11

Thông báo bế giảng lớp Quản lý văn hóa - tư tưởng K28 tại Tiền Giang

04/05/2013 10:15

Thông báo bế giảng lớp Công tác tư tưởng K28 tại Bến Tre

04/05/2013 10:14