Thứ tư 20/06/2018 20:14 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ

05/08/2015 10:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

16/07/2015 10:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thành, Ngành Báo chí học tại Học viện

16/07/2015 09:59

Website Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thành, Ngành Báo chí học tại Học viện

Lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học báo chí K18 (đợt 2)

01/07/2015 16:03

Lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học báo chí K18 (đợt 2)

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa K19 Không tập trung (2013-2015)

01/07/2015 16:00

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa K19 Không tập trung (2013-2015)

Lịch các hội đồng bảo vệc cao học K19 Công tác tư tưởng tại Học viện

01/07/2015 15:58

Lịch các hội đồng bảo vệc cao học K19 Công tác tư tưởng tại Học viện

Thông báo lịch thi học phần các lớp cao học khóa 20 hệ tập trung và hệ không tập trung năm học 2015-2016

27/06/2015 17:49

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

26/06/2015 10:51

Lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2015

25/06/2015 15:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 8 năm 2015 như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Báo chí K19

25/06/2015 15:50

Học viện Báo chí và Tuyên tuyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Báo chí K19 không tập trung như sau:

Lịch hôi đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K19 không tập trung

25/06/2015 15:46

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hôi đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K19 không tập trung như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Công tác tư tưởng K19

25/06/2015 15:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn cao học Công tác tư tưởng K19 tại Học viện như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17

10/06/2015 15:02

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 như sau:

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp cao học khóa 21 đợt 1 (2015-2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

08/06/2015 15:29

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh các lớp cao học khóa 21 đợt 1 (2015-2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học khóa 21 đợt 1 (2015-2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

08/06/2015 15:27

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học khóa 21 đợt 1 (2015-2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền