Thứ tư 26/09/2018 16:08 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần các lớp cao học tập trung và không tập trung K20, năm học 2015-2016

23/09/2015 16:48

Danh sách thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên và miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

23/09/2015 15:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên và miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

17/09/2015 14:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 cụ thể như sau:

Kế hoạch thi tuyển sinh, danh sách phòng thi và số báo danh, sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

16/09/2015 16:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch thi tuyển sinh, danh sách phòng thi và số báo danh, sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 cụ thể như sau:

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền

15/09/2015 16:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền của NCS Vũ Thanh Vân như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung châu Âu cho học viên Cao học Chính trị học K20 tại Phú Thọ, lớp dự thi Cao học đợt 2 tại Học viện

08/09/2015 13:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung châu Âu cho học viên Cao học Chính trị học K20 tại Phú Thọ, lớp dự thi Cao học đợt 2 tại Học viện như sau:

Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh

07/09/2015 08:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi cao học đợt 2 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

03/09/2015 10:02

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi cao học đợt 2 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

03/09/2015 09:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch ôn thi tuyển sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi lịch thi học phần các lớp Cao học hệ tập trung và hệ không tập trung khóa 20, năm học 2015-2016

01/09/2015 16:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi lịch thi học phần các lớp Cao học hệ tập trung và hệ không tập trung khóa 20, năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch tiếp sinh các lớp đại học chính quy khóa 35 (2015-2019)

01/09/2015 16:26

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh các lớp đại học chính quy khóa 35 (2015-2019) cụ thể như sau:

Lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K19 - Cần Thơ

30/08/2015 03:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K19 - Cần Thơ như sau:

Lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K19 - Cần Thơ

28/08/2015 15:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K19 - Cần Thơ như sau:

Lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K19 - Cần Thơ

28/08/2015 15:27

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K19 - Cần Thơ như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 9 năm 2015

27/08/2015 14:33

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 9 năm 2015 cụ thể như sau: