Thứ tư 23/05/2018 20:02 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh

19/10/2015 16:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch ôn thi tuyển sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 11 năm 2015

15/10/2015 11:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 11 năm 2015 cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp nghiên cứu sinh khóa 21

14/10/2015 09:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp nghiên cứu sinh khóa 21 cụ thể như sau:

Kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị năm 2015 tại Sóc Trăng

12/10/2015 14:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị năm 2015 tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh

09/10/2015 15:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 tại các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ

09/10/2015 10:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 tại các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ cụ thể như sau:

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học quan hệ công chúng K19 (2013 - 2015)

08/10/2015 15:02

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng K19 (2013 - 2015) cụ thể như sau:

Thông tin về luận án :"Hiệu quả truyền thông của báo mạng điện tử tiếng Anh với công chúng nước ngoài" của NCS Triệu Thanh Lê

06/10/2015 09:49

Website AJC trân trọng giới thiệu toàn văn tóm tắt luận án và kết luận mới của NCS Triệu Thanh Lê về đề tài: "Hiệu quả truyền thông của báo mạng điện tử tiếng Anh với công chúng nước ngoài", Ngành Báo chí học, mã số 62.32.01.01.

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 21 ( 2015 - 2017) đợt 2 năm 2015

03/10/2015 15:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 21 ( 2015 - 2017) đợt 2 năm 2015 cụ thể như sau:

Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

01/10/2015 15:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học khóa 20 hệ tập trung và hệ không tập trung năm học 2015 - 2016

28/09/2015 09:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp cao học khóa 20 hệ tập trung và hệ không tập trung năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 10 năm 2015

28/09/2015 09:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 10 năm 2015 cụ thể như sau:

Kết quả thi B1 khung châu Âu Chính trị học K20 Phú Thọ

24/09/2015 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kết quả thi B1 khung châu Âu Chính trị học K20 Phú Thọ như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học tập trung và không tập trung K20, năm học 2015-2016

23/09/2015 16:48

Danh sách thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên và miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

23/09/2015 15:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên và miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 cụ thể như sau: