Thứ bảy 23/09/2017 12:46 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi viết Quản lý văn hóa tư tưởng K33B tại thành phố Hồ Chí Minh

23/06/2014 10:28

Sau đây là kết quả thi viết môn "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" của Quản lý văn hóa tư tưởng K33B, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh:

Kết quả thi viết lớp Báo 32

23/06/2014 10:16

Sau đây là kết quả thi viết môn "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam", của lớp báo K32, tại trường Chính trị tỉnh Tiền Giang:

Kết quả kiểm tra tuyển sinh đại học năm 2014 (đại học thứ 2)

20/05/2014 10:27

Kết quả kiểm tra tuyển sinh đại học năm 2014 (đại học thứ 2) lớp đại học vừa học vừa làm ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội K34B (khóa học 2014 - 2017) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Khai giảng khóa đào tạo PR - Truyền thông chuyên nghiệp

23/04/2014 11:02

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo tuyển sinh khóa đào tạo PR - Truyền thông chuyên nghiệp, dự kiến khai giảng ngày 12/05/2014

Thông báo tổ chức kiểm tra đầu vào lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Chính trị học K.34B

25/03/2014 16:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kiểm tra đầu vào lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội K.34B, khóa học 2014-2017 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền....

Sổ cấp bằng Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2012

07/05/2013 17:11

Thông báo bế giảng lớp Quản lý văn hóa - tư tưởng K28 tại Tiền Giang

04/05/2013 10:15

Thông báo bế giảng lớp Công tác tư tưởng K28 tại Bến Tre

04/05/2013 10:14

Thông báo bế giảng ngành chính trị học K30B tại Hà Đông - Hà Nội

04/05/2013 10:12

Thông báo thi tốt nghiệp Quản lý kinh tế K29 tại Hậu Giang

04/05/2013 10:08

Thông báo thi tốt nghiệp lớp Quản lý kinh tế K29 tại Cà Mau

04/05/2013 10:04

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp lớp Quản lý xã hội K29 tại Lào Cai

03/05/2013 14:58

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Đại học VLVH ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội K28(2008-2012) tại Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Sóc Trăng

01/03/2013 10:48

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Đại học VLVH ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội K28(2008-2012) tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau

01/03/2013 10:46

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Đại học VLVH ngành Chính trị học K30B(2010-2012) tại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp thành phố Hà Nội

01/03/2013 10:45