Thứ năm 23/11/2017 18:05 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch học các lớp cao học tháng 5 năm 2015

23/04/2015 14:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 5 năm 2015 như sau:

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học báo chí khóa 18 tập trung

17/04/2015 14:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học báo chí khóa 18 tập trung như sau:

Danh sách phòng thi thi cao học đợt 1 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

14/04/2015 15:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi thi cao học đợt 1 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

09/04/2015 15:19

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi cao học đợt 1 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

03/04/2015 16:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự thi cao học đợt 1 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo trình độ thạc sỹ quyền con người năm 2015

01/04/2015 09:24

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo trình độ thạc sỹ quyền con người. Việc tuyển sinh sẽ được tiến hành từ năm 2015 - 2016 như sau:

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 19 (2013-2015)

31/03/2015 15:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 19 (2013-2015) như sau:

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

27/03/2015 09:18

Lịch học các lớp cao học tháng 4 năm 2015

26/03/2015 14:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 4 năm 2015 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2015

16/03/2015 12:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2015 như sau:

Thông báo về việc tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Quan hệ quốc tế chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế K35B (2015-2018)

13/03/2015 14:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Quan hệ quốc tế chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế K35B (2015-2018) như sau:

Lịch thi học phần các lớp cao học K20 hệ tập trung và không tập trung năm học 2014-2015

13/03/2015 10:13

Lịch thi học phần các lớp cao học K20 hệ tập trung và không tập trung năm học 2014-2015

Lịch thi học phần các lớp cao học khóa 20 không tập trung tại Phú Thọ, Tây Nguyên

13/03/2015 10:06

Lịch thi học phần các lớp cao học K20 không tập trung tại TP Hồ Chí Minh

13/03/2015 09:59

Kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

09/02/2015 10:06

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 như sau: