Thứ sáu 20/04/2018 13:56 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch về việc chia lớp môn học tiếng Anh A2 của các lớp cao học khóa 22 (2016-2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

16/01/2017 11:48

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc chia lớp môn học tiếng Anh A2 của các lớp cao học khóa 22 (2016-2018) tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 02 năm 2017

16/01/2017 11:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 02 năm 2017 cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 02 năm 2017

16/01/2017 11:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 02 năm 2017 cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trần Tiến

11/01/2017 14:48

Kế hoạch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Việt Anh

11/01/2017 14:48

Kế hoạch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đỗ Minh Tuấn

11/01/2017 14:46

QUY ĐỊNH Đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

30/12/2016 13:52

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay”

29/12/2016 16:12

1. Tên đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay” 2. Ngành/chuyên ngành: Chính trị học/ chuyên ngành: Công tác Tư tưởng 3. Mã số: 62.31.02.01 4. Nghiên cứu sinh:...

Kế hoạch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Thị Thanh Huyền

28/12/2016 17:56

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

28/12/2016 15:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 cụ thể như sau:

Danh sách học viện đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện

28/12/2016 15:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học viện đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách tên tác giả, đề tài, người hướng dẫn đã bảo vệ luận văn các lớp cao học khóa 20 (2014-2016)

25/12/2016 20:47

Danh sách tên tác giả, đề tài, người hướng dẫn đã bảo vệ luận văn các lớp cao học khóa 20 (2014-2016)

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện cho NCS Trần Thị Hải Lý

22/12/2016 14:46

Kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền Trung và Tây Nguyên hiện nay”

22/12/2016 09:35

Tên đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền Trung và Tây Nguyên hiện nay (khảo sát kênh TRT,KTV,LTV từ 1/2010 – 12/2014)”. Chuyên ngành: Báo chí học. Mã số: 62 32 01 01 Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hải Lý Người...

Lịch thi học phần các lớp cao học tháng 1 năm 2017

21/12/2016 15:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp cao học tháng 1 năm 2017 cụ thể như sau: