Thứ tư 21/02/2018 20:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2016

21/11/2016 16:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2016 cụ thể như sau:

Thông báo về việc miễn học, miến thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

14/11/2016 09:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cụ thể như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 20.2 khóa 2014 - 2016

09/11/2016 10:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 20.2 khóa 2014 - 2016 cụ thể như sau:

Lịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ lớp cao học Báo chí K20.2

09/11/2016 09:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ lớp cao học Báo chí K20.2 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 21 (2015 - 2017)

31/10/2016 11:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 21 (2015 - 2017) cụ thể như sau:

Lịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ lớp cao học Báo chí K19 - Cần Thơ

26/10/2016 15:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ lớp cao học Báo chí K19 - Cần Thơ cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi phòng học môn chung các lớp Cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018)

26/10/2016 14:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi phòng học môn chung các lớp Cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 11 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017

26/10/2016 14:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 11 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 11 năm 2016

26/10/2016 14:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 11 năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội khóa 22 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng

13/10/2016 08:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội khóa 22 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa lớp cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng

13/10/2016 08:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa lớp cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Kế hoạch học môn chung của lớp Cao học Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) hệ không tập trung tại Sóc Trăng

13/10/2016 08:43

Học viện BVaos chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch học môn chung của lớp Cao học Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) hệ không tập trung tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Kế hoạch tiếp sinh lớp cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng

13/10/2016 08:39

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh lớp cao học không tập trung ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Sóc Trăng cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2018) tại Học viện cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/10/2016 08:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 22 đợt 2 (2016 - 2018) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau: