Thứ bảy 23/09/2017 12:47 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Út

13/05/2016 15:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Út cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đỗ Minh Tuấn

13/05/2016 15:02

Thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ B1 cho học viên ôn thi đầu vào thạc sĩ, nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

12/05/2016 17:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ B1 cho học viên ôn thi đầu vào thạc sĩ, nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo thay đổi phòng học các lớp Cao học hệ không tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

12/05/2016 17:12

Ban Quản lý đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thay đổi phòng học các lớp Cao học hệ không tập trung tại Học viện như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 5 năm 2016

04/05/2016 10:19

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 5 năm 2016 cụ thể như sau:

Lịch thi lại trả nợ môn của K32, K34B và các khóa trước năm học 2015 - 2016

28/04/2016 16:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi lại trả nợ môn của K32, K34B và các khóa trước năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Kết quả thi B1 đầu vào cao học đợt 1 tháng 04 năm 2016

20/04/2016 16:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 đầu vào cao học đợt 1 tháng 04 năm 2016 cụ thể như sau:

Danh sách học viên đủ điều kiện lớp ngoại ngữ B1 đầu vào cao học đợt 1 năm 2016

12/04/2016 13:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Danh sách học viên đủ điều kiện lớp ngoại ngữ B1 đầu vào cao học đợt 1 năm 2016 như sau:

Kế hoạch Tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 chuẩn khung châu Âu cho học viên dự thi cao học đợt 1 năm 2016 tại Học viện

12/04/2016 13:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch Tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 chuẩn khung châu Âu cho học viên dự thi cao học đợt 1 năm 2016 tại Học viện như sau:

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016

07/04/2016 07:33

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi cao học đợt 1 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

05/04/2016 15:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự thi cao học đợt 1 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Kết quả thi B1 khung châu Âu cao học khóa 20 đợt 2

05/04/2016 09:40

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kết quả thi B1 khung châu Âu cao học khóa 20 đợt 2 như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại thành phố Hồ Chí Minh

30/03/2016 16:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016)

30/03/2016 16:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 - khung Châu Âu cho học viên các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016) cụ thể như sau:

Thông báo về việc trình bày thể thức luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo đúng quy cách

30/03/2016 16:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc trình bày thể thức luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo đúng quy cách cụ thể như sau: