Thứ ba 25/07/2017 11:30 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Hải Lý

29/03/2016 09:50

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 20 (2014-2016) tại Học viện

28/03/2016 14:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 20 (2014-2016) tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 20 (2014-2016) tại các cơ sở đào tạo liên kết ngoài Học viện

28/03/2016 14:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp Cao học khóa 20 (2014-2016) tại các cơ sở đào tạo liên kết ngoài Học viện cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 4 các lớp cao học khóa 21 năm học 2015 - 2016

28/03/2016 14:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 4 các lớp cao học khóa 21 năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 04 năm 2016

28/03/2016 14:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 04 năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Doãn Thị Thuận

21/03/2016 16:58

Danh sách học viên cao học khóa K20 đợt 2 đủ điều kiện tham dự kỳ thi tiếng Anh B1 khung Châu Âu tháng 3 năm 2016

17/03/2016 11:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học viên cao học khóa K20 đợt 2 đủ điều kiện tham dự kỳ thi tiếng Anh B1 khung Châu Âu tháng 3 năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung Châu Âu cho học viên Cao học khóa 20 (2014-2016) tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung Châu Âu cho học viên Cao học khóa 20 (2014-2016) tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 (2015-2017) hệ không tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 (2015-2017) hệ không tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể...

Kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học 21 đợt 2 (2015-2017) hệ không tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí lịch học và hội trường môn chung các lớp cao học 21 đợt 2 (2015-2017) hệ không tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ...

Kế hoạch tiếp sinh các lớp Cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:26

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh các lớp Cao học ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh cụ...

Kế hoạch tiếp sinh các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tiếp sinh các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại Thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2016 13:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học ngành Báo chí học khóa 21 đợt 2 hệ chính quy không tập trung (2015-2017) tại Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau: