Thứ tư 21/02/2018 20:18 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đỗ Minh Tuấn

11/01/2017 14:46

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay”

29/12/2016 16:12

1. Tên đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay” 2. Ngành/chuyên ngành: Chính trị học/ chuyên ngành: Công tác Tư tưởng 3. Mã số: 62.31.02.01 4. Nghiên cứu sinh:...

Kế hoạch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Thị Thanh Huyền

28/12/2016 17:56

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

28/12/2016 15:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 cụ thể như sau:

Danh sách học viện đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện

28/12/2016 15:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học viện đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 3 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện cho NCS Trần Thị Hải Lý

22/12/2016 14:46

Kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền Trung và Tây Nguyên hiện nay”

22/12/2016 09:35

Tên đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền Trung và Tây Nguyên hiện nay (khảo sát kênh TRT,KTV,LTV từ 1/2010 – 12/2014)”. Chuyên ngành: Báo chí học. Mã số: 62 32 01 01 Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hải Lý Người...

Lịch thi học phần các lớp cao học tháng 1 năm 2017

21/12/2016 15:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp cao học tháng 1 năm 2017 cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2016 (Lịch học bổ sung)

21/12/2016 14:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2016 (Lịch học bổ sung) cụ thể như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 1 năm 2017

21/12/2016 14:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 1 năm 2017 cụ thể như sau:

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống

20/12/2016 10:53

1. Tên đề tài : Báo đảng địa phương với việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 2. Ngành/chuyên ngành : Báo chí học 3. Mã số : 62 32 01 01 4. Nghiên cứu sinh : Nguyễn Việt Anh 5. Người hướng dẫn...

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: Nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình ở Việt Nam hiện nay

20/12/2016 10:30

Đề tài: Nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình ở Việt Nam hiện nay Ngành: Báo chí học Mã số: 62.32.01.01 Nghiên cứu sinh: Trần Tiến Người hướng dẫn: (1) TS. Nguyễn Trí Nhiệm, (2) TS. Trần Thị Thu Nga Cơ sở đào tạo: Học viện Báo...

Lịch thi học phần tháng 12 lớp NCS Báo chí K21, năm học 2016-2017

28/11/2016 15:29

Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Hoàng Thao

22/11/2016 17:06

Lịch thi học phần tháng 12 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017

21/11/2016 16:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần tháng 12 các lớp cao học khóa 21 năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau: