Thứ ba 14/08/2018 23:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thập đại tùng thư - 10 nhà ngoại giao lớn thế giới

Thứ sáu 21/02/2014 10:55

Cuốn sách này giới thiệu với các bạn 10 nhà ngoại giao kiệt xuất trên thế giới.

Xã hội loài người từ khi các quốc gia hình thành thì cũng là lúc bắt đầu có những hoạt động ngoại giao.Từ Hy Lạp, La Mã cổ cho đến các triều đại Hán, Đường, ở Trung Quốc; từ những cuộc xung đột chính trị và tôn giáo cũng như hiện tượng cát cứ của các thế lực phong kiến thời trung cổ cho đến những hoạt động ngoại giao đa phương trong phạm vi toàn cầu của thế kỷ 20, loài người đã tiến hành vô số các hoạt động ngoại giao, từ đó đào tạo ra rất nhiều nhà ngoại giao vừa có tài ăn nói lại vừa có đủ mưu lược.

 

Cuốn sách này giới thiệu với các bạn 10 nhà ngoại giao kiệt xuất trên thế giới,  gồm: Talleyrand, Metternich, Palmerston, Bismarck, Ito Hirobumi,  Winlliam Howard Taft, Woodrow Wilson, Chamberlain, Ciano, Molotov

Sách có tại Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mã số MVv3757-3758/06

MN

Học viện Báo chí & Tuyên truyền