Thứ tư 15/08/2018 05:54 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Sức mạnh của tin tức truyền thông

Thứ sáu 21/02/2014 11:11

Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên báo chí và những người quan tâm tới công tác báo chí, truyền thông.


Michael Schudson, Giáo sư thông tin liên lạc và xã hội học của ĐH California đã đưa ra một quan điểm thuyết phục về sự nổi lên của các phương tiện truyền thông tin tức. Với ông, tin tức truyền thông đơn giản chỉ là thông tin phản ánh thế giới, nhưng đôi khi lại là khẩu hiệu tuyên truyền, đề cao quan điểm của các đảng phái. Những phân tích của tác giả xuất phát từ thực tế báo chí Mỹ, gắn chặt với các khuynh hướng chính trị.

Tin tức truyền thông ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị, văn hóa
(Ảnh minh họa - Nguồn Internet)

Cuốn sách còn đề cập đến một số vấn đề như lịch sử phát triển của báo chí, truyền thông, hoạt động đưa tin và làm phóng sự, bản chất và thông lệ của phỏng vấn...

Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên báo chí và những người quan tâm tới công tác báo chí, truyền thông. Sách có tại Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mã số MVL716/03.

MN

Học viện Báo chí & Tuyên truyền