Thứ ba 14/08/2018 23:02 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Báo chí và thông tin đối ngoại

18/12/2012 15:45

Cuốn sách cung cấp lý luận chung về lĩnh vực truyền thông đại chúng, báo chí, thông tin đối ngoại; tổng quan về truyền thông đại chúng ở Việt Nam, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về truyền thông đại chúng, công tác đối ngoại và thông tin...

Sách: Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

18/12/2012 15:34

Quan hệ giữa kinh tế và chính trị là quan hệ cơ bản, tồn tại khách quan trong mọi xã hội có phân chia giai cấp và được tổ chức thành nhà nước; là mối quan hệ mật thiết giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng; quan...

Hồ Chí Minh Trả Lời Phỏng Vấn Báo Chí

18/12/2012 10:54

Cuốn sách này tập hợp 97 bài phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước của nhà báo chính luận vĩ đại Hồ Chí Minh, được tuyển chọn từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, xuất bản năm 1995-1996.

Kiếm Tiền Trên Mạng

17/12/2012 21:44

Bí quyết kinh doanh trên mạng (E-code) mở khoá cánh cửa đi đến sự giàu có. Nắm bí quyết kinh doanh thương mại điện tử là cách duy nhất để những kẻ chiếm thị phần nhỏ trên mạng có cơ hội trở nên giàu có.

100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay

17/12/2012 21:38

Tiếp thị là biết sáng tạo, sáng tạo để biến bản thân thành người thắng cuộc “fair-play”: thỏa mãn khách hàng để thu được lợi nhuận (chứ không phải lừa bịp họ cốt để bán được thứ mình có); đấu thủ cạnh tranh sòng phẳng (chứ không giở thủ đoạn...

Cẩm nang bỏ túi-Kỹ năng thuyết trình

17/12/2012 21:29

"Bộ Sách Cẩm Nang Bỏ Túi" Cung cấp giải pháp tức thời cho những thách thức thường gặp trong công việc mà các nhà quản lý phải đối mặt hằng ngày. Mỗi cuốn trong bộ sách sẽ bao gồm những công cụ rất hữu ích, các bài tự kiểm tra...

Lí luận văn học và đổi mới đọc hiểu tác phẩm

17/12/2012 21:19

Lí luận văn học là một chuyên ngành nghiên cứu về mối quan hệ giữa văn học và hiện thực đời sống, quan hệ giữa văn học với các loại hình nghệ thuật khác, từ đó làm nổi bật đặc trưng, vị trí của văn học....

Giáo trình Hệ tư tưởng học

13/12/2012 10:58

Hệ tư tưởng học là là một môn học nằm trong chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Khoa Tuyên truyền thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Giáo trình hệ tư tưởng học là kết quả nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy của tập...

Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới

11/12/2012 12:29

Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, môn Lịch sử văn minh thế giới là một kênh thông tin quan trọng giúp cho sinh viên Việt Nam hội nhập với thế giới nhanh chóng hơn và có khả năng lý giải một cách khoa học hiện...

Hiếu học - một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam

11/12/2012 12:11

Cùng với chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn, từ ngàn đời nay, hiếu học đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộcViệt Nam. Theo cuốn Từ điển Tiếng Việt, (Nxb KHXH, H, 1994) truyền thống hiếu học là thói quen ham thích, coi trọng...

Tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh

11/12/2012 11:13

Có thể khẳng định rằng, tiểu phẩm báo chí là một bộ phận quan trọng, lý thú và độc đáo trong di sản báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo trình lịch sử triết học Trung Quốc thời kỳ cổ-trung đại

10/12/2012 16:08

Nhằm phục vụ đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Triết học đã biên soạn “Giáo trình Lịch sử triết học Trung Quốc thời kỳ cổ - trung đại” theo chương trình đào tạo của mình.

Lý thuyết chung về quản lý xã hội

10/12/2012 12:10

Sách “Lý thuyết chung về quản lý xã hội” do TS. Nguyễn Vũ Tiến- giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền viết. Đây là giáo trình hữu ích cho các sinh viên và học viên cao học ngành Quản lý xã hội tại Học viện Báo chí và...

Giáo trình Lý luận văn hóa

10/12/2012 11:46

Nhằm cung cấp thêm tài liệu học tập, tham khảo về vấn đề văn hóa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Giáo trình Lý luận văn hóa của các tác giả Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên...

Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị

10/12/2012 11:27

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn "Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị"của TS....