Thứ tư 26/09/2018 04:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Bí quyết thành công Sinh viên

31/01/2013 13:19

Các tác giả quyển sách này từng là những Sinh viên giỏi và hiện đang là giảng viên Đại học uy tín, đầy nhiệt huyết. Chính vì vậy những nội dung được trình bày trong sách đề cập đến nhiều vấn đề mà Sinh viên thường gặp phải, từ phương...

Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời

23/01/2013 11:24

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng.

Cẩm nang kỹ năng lãnh đạo

23/01/2013 11:13

“Cẩm nang kỹ năng lãnh đạo” được soạn thảo dựa trên công trình nghiên cứu về kỹ năng lãnh đạo của hơn 1.000 nhà lãnh đạo ở tất cả mọi cấp độ trong các khu vực của nhà nước, tư nhân và tự nguyện.

Trí tuệ Phật giáo

23/01/2013 11:01

Đạo Phật cho rằng đời sống là vô thường luôn đem đến nhiều đau khổ, phiền não. Chúng ta luôn bị đau khổ, phiền não bủa vây chính vì mải mê theo đuổi những thứ vô thường trong đời sống.

Cuộc Đời Bạn Do Chính Bạn Chọn Lựa

14/01/2013 11:17

Không ai khác mà chính chúng ta phải gánh trách nhiệm cho những chọn lựa của mình, vì đó là sự chọn lựa từ những gì chúng ta nghĩ , cảm và hành động.

Trí thức hoá công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

14/01/2013 10:39

“Trí thức hoá công nhân Việt Nam trong hội nhậpp kinh tế quốc tế hiện nay” của TS. Bùi Thị Kinh Hậu - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cuốn sách cho thấy rõ cơ sở lý luận vê trí thức hoá công nhân, tính tất yếu...

Cẩm Nang Kỹ Năng Lãnh Đạo

12/01/2013 18:20

Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng lãnh đạo không chỉ đề cập đến các kỹ năng chuyên môn mà còn mở rộng những kỹ năng về con người, hành vi và các giá trị đời sống

Hồ Chí Minh - Nhà Cách Mạng Sáng tạo

12/01/2013 18:11

Các tác giả đã đi sâu nghiên cứu và làm rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong việc truyền bá, tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, định hướng tư tưởng lý luận cho sự lựa chọn con đường...

Hỏi – đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

12/01/2013 18:05

Nhằm cung cấp cho bạn đọc ở xã, phường, thị trấn một số thông tin và tư liệu cơ bản giúp cho việc quán triệt và nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, nghiên cứu và theo dõi tình hình thế giới, Nhà...

Nghiên cứu lịch sử nhân loại

11/01/2013 11:29

Trong cuốn “Nghiên cứu lịch sử nhân loại” tác giả: Arnold J. Toynbee. (Dịch giả: Việt Thư), các nhà sử học tập trung minh họa nhiều hơn là hiệu chỉnh lại cho đúng những định nghĩa về xã hội loài người mà trong đó họ đang sống và làm việc.

Sự thăng trầm của các đế chế

11/01/2013 10:35

"Sự thăng trầm của các đế chế " là cuốn sách giới thiệu và minh họa một môn khoa học lịch sử mới: Cliodynamics (Động lực-Lịch sử) mà chính tác giả cuốn sách - Peter Turchin - là một trong những người sáng lập nó.

Chiến thuật, chiến lược quân sự Hồ Chí Minh

11/01/2013 09:44

“Chiến thuật, chiến lược quân sự Hồ Chí Minh” NXB Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành là quyển sách giúp bạn đọc tìm hiểu về chiến thuật, chiến lược quân sự Hồ Chí Minh và những biên niên sự kiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với...

Hỏi đáp về nghiệp vụ công tác của cấp ủy đảng và Bí thư chi bộ

11/01/2013 00:05

Để giúp các đồng chí trong cấp ủy Đảng, Bí thư chi bộ làm tốt vai trò của mình Nhà Xuất Bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: "HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CỦA CẤP ỦY VÀ BÍ THƯ CHI BỘ"

Một Số Nội Dung Cơ Bản Về Nghiệp Vụ Báo Chí, Xuất Bản

10/01/2013 23:48

Bộ tài liệu bao gồm 20 chuyên đề, được kết cấu thành 02 tập; trong đó: Tập 2- Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản. Nội dung tập sách gồm 08 chuyên đề, trình bày về Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã...

Toàn cảnh nền chính trị thế giới

27/12/2012 13:40

Với mục đích giải nghĩa các diễn biến chính trị thông qua trao đổi, thảo luận trên từng bài, mục về các chủ đề, nội dung sách cung cấp cho người đọc nhìn thấy triển vọng và chiều sâu của từng thời điểm chính trị đương đại.