Thứ hai 23/07/2018 18:45 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách lý lịch khoa học cán bộ, giảng viên (cập nhật đến ngày 20/03/2017)

Thứ sáu 12/08/2016 12:59

TT

HỌ VÀ

TÊN

LÝ LỊCH  KHOA HỌC

1      

Lưu Văn

An

Xem tại đây

2      

Đinh Hồng

Anh

Xem tại đây

3      

Lê Thị

Anh

Xem tại đây

4      

Dương Thị Thục

Anh

Xem tại đây

5      

Nguyễn Thùy

Anh

Xem tại đây

6      

Nguyễn Thùy Vân

Anh

Xem tại đây

7      

Trần Thị Vân

Anh

Xem tại đây

8      

Hoàng

Anh

Xem tại đây

9      

Hoàng Thị Minh

Ánh

Xem tại đây

10       

Vũ Quang

Ánh

Xem tại đây

11  

Phạm Văn

Bằng

Xem tại đây

12  

Dương Quốc

Bảo

Xem tại đây

13  

Hoàng Quốc

Bảo

Xem tại đây

14  

Dương Quốc

Bình

Xem tại đây

15  

Lê Thị Thúy

Bình

Xem tại đây

16 

Doãn Thị

Chín

Xem tại đây

17 

Huỳnh Thị

Chuyên

Xem tại đây

18 

Vũ Thành

Công

Xem tại đây

19 

Vũ Thế

Cường

Xem tại đây

20  

Nguyễn Văn

Đại

Xem tại đây

21  

Trần Thị Anh

Đào

Xem tại đây

22 

Lương Thị Phương

Diệp

Xem tại đây

23 

Bùi Kim

Đỉnh

Xem tại đây

24 

Phan Minh

Đức

Xem tại đây

25 

Cao Thị

Dung

Xem tại đây

26 

Trần Thị Mai

Dung

Xem tại đây

27 

Nguyễn Văn

Dững

Xem tại đây

28 

Phạm Bình

Dương

Xem tại đây

29 

Vũ Thùy

Dương

Xem tại đây

30  

Trương Thị

Duyên

Xem tại đây

31  

Nguyễn Thị Trường

Giang

Xem tại đây

32  

Trần Thanh

Giang

Xem tại đây

33  

Trần Thị

Giang

Xem tại đây

34 

Đinh Thu

Xem tại đây

35 

Đỗ Thị Thanh

Xem tại đây

36 

Lê Thu

Xem tại đây

37 

Nguyễn Thị Thu

Xem tại đây

38

Nguyễn Thị Thu

Hà 89

Xem tại đây

39 

Nguyễn Thúy

Xem tại đây

40  

Trần Thái

Xem tại đây

41  

Bùi Thị Minh

Hải

Xem tại đây

42  

Phan Thị Thanh

Hải

Xem tại đây

43  

Phùng Văn

Hải

Xem tại đây

44  

Trần Văn

Hải

Xem tại đây

45

Nguyễn Vân

Hạnh

Xem tại đây

46  

Đinh Thị Thu

Hằng

Xem tại đây

47  

Đỗ Thị Thu

Hằng

Xem tại đây

48 

Lê Thị

Hằng

Xem tại đây

49 

Lê Thúy

Hằng

Xem tại đây

50  

Nguyễn Thị Thu

Hằng

Xem tại đây

51  

Lý Thị Minh

Hằng

Xem tại đây

52  

Nguyễn Thị Vân

Hằng

Xem tại đây

53  

Phạm Quế

Hằng

Xem tại đây

54  

Đặng Mỹ

Hạnh

Xem tại đây

55  

Nguyễn Đức

Hạnh

Xem tại đây

56  

Nguyễn Thị Bích

Hạnh

Xem tại đây

57  

Nguyễn Thị

Hảo

Xem tại đây

58  

Bùi Thị Kim

Hậu

Xem tại đây

59  

Đỗ Thu

Hiền

Xem tại đây

60  

Ngô Thị Thúy

Hiền

Xem tại đây

61  

Trần Thu

Hiền

Xem tại đây

62  

Phùng Thị

Hiển

Xem tại đây

63  

Trần Quang

Hiển

Xem tại đây

64 

Lê Văn

Hiếu

Xem tại đây

65 

Nguyễn Thị Ngọc

Hoa

Xem tại đây

66 

Phạm Thị

Hoa

Xem tại đây

67 

Trần Thị Hồng

Hoa

Xem tại đây

68 

Trần Thị Mai

Hoa

Xem tại đây

69 

Võ Thị

Hoa

Xem tại đây

70 

Đinh Thị Xuân

Hòa

Xem tại đây

71 

Nguyễn Quang

Hòa

Xem tại đây

72 

Trần Xuân

Học

Xem tại đây

73 

Lưu Thúy

Hồng

Xem tại đây

74 

Nguyễn Thị

Hồng

Xem tại đây

75  

Nguyễn Thị Như

Huế

Xem tại đây

76  

Nguyễn Thị Thúy

Huệ

Xem tại đây

77  

Bùi Thị Thanh

Hương

Xem tại đây

78  

Đỗ Mai

Hương

Xem tại đây

79  

Nguyễn Thị Thanh

Hương

Xem tại đây

80  

Phó Thanh

Hương

Xem tại đây

81  

Trần Thị

Hương

Xem tại đây

82  

Vũ Thị Thu

Hương

Xem tại đây

83  

Vũ Thùy

Hương

Xem tại đây

84  

Trần Quang

Huy

Xem tại đây

85  

Nguyễn Nga

Huyền

Xem tại đây

86  

Nguyễn Thị

Huyền

Xem tại đây

87  

Nguyễn Thị Thương

Huyền

Xem tại đây

88  

Trần Thị Thanh

Huyền

Xem tại đây

89  

Trương Thị

Kiên

Xem tại đây

90  

Phạm Huy

Kỳ

Xem tại đây

91  

Trần Thị Phương

Lan

Xem tại đây

92  

Cao Văn

Liên

Xem tại đây

93  

Phạm Thị Mai

Liên

Xem tại đây

94  

Bùi Đức Anh

Linh

Xem tại đây

95  

Nguyễn Hoàng Diệu

Linh

Xem tại đây

96  

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

Xem tại đây

97  

Nghiêm Sỹ

Liêm

Xem tại đây

98  

Nguyễn Thị Ngọc

Loan

Xem tại đây

99  

Nguyễn Phương

Loan

Xem tại đây

100  

Đỗ Đức

Long

Xem tại đây

101  

Nguyễn Thành

Long

Xem tại đây

102  

Lê Khánh

Lộc

Xem tại đây

103  

Nguyễn Đức

Luận

Xem tại đây

104  

Vũ Ngọc

Lương

Xem tại đây

105  

Hoàng Minh

Lường

Xem tại đây

106

Nguyễn Văn

Minh

Xem tại đây

107  

Trần Hải

Minh

Xem tại đây

108  

Trần Thị Ngọc

Minh

Xem tại đây

109  

Trương Tuyết

Minh

Xem tại đây

111  

Trương Ngọc

Nam

Xem tại đây

112  

Lê Đình

Năm

Xem tại đây

113  

Nguyễn Thanh

Nga

Xem tại đây

114  

Nguyễn Thị Việt

Nga

Xem tại đây

115  

Phạm Văn

Nghĩa

Xem tại đây

116  

Nguyễn Thị

Ngọ

Xem tại đây

117  

Ngô Bích

Ngọc

Xem tại đây

118  

Mai Đức

Ngọc

Xem tại đây

119  

Bùi Thị Như

Ngọc

Xem tại đây

120  

Hà Sỹ

Nguyên

Xem tại đây

121  

Bùi Thị

Nguyệt

Xem tại đây

122  

Nguyễn Minh

Nguyệt

Xem tại đây

123

Lê Thị

Nhã

Xem tại đây

124  

Lữ Đăng

Nhạc

Xem tại đây

125  

Nguyễn Trí

Nhiệm

Xem tại đây

126  

Lê Cẩm

Nhung

Xem tại đây

127  

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

Xem tại đây

128  

Vũ Thị Hồng

Nhung

Xem tại đây

129      

Đoàn Thị Minh

Oanh

Xem tại đây

130      

Nguyễn Ngọc

Oanh

Xem tại đây

131      

Phạm Thị Kim

Oanh

Xem tại đây

132      

Tô Thị

Oanh

Xem tại đây

133      

Nguyễn Xuân

Phong

Xem tại đây

134      

Lương Bá

Phương

Xem tại đây

135      

Vũ Hoài

Phương

Xem tại đây

136      

Vũ Việt

Phương

Xem tại đây

137      

Hà Huy

Phượng

Xem tại đây

138      

Đồng Văn

Phường

Xem tại đây

139      

Đào Anh

Quân

Xem tại đây

140      

Lê Thế

Quân

Xem tại đây

141      

Vũ Hào

Quang

Xem tại đây

142      

Bùi Lệ

Quyên

Xem tại đây

143      

Vũ Thị Thu

Quyên

Xem tại đây

144      

Nguyễn Thúy

Quỳnh

Xem tại đây

145      

Trần Thu

Quỳnh

Xem tại đây

146      

Trịnh Như

Quỳnh

Xem tại đây

147      

Lương Đông

Sơn

Xem tại đây

148      

Phạm Minh

Sơn

Xem tại đây

149      

Quản Văn

Sỹ

Xem tại đây

150      

Đinh Thị Thanh

Tâm

Xem tại đây

151      

Nguyễn Thị

Thanh

Xem tại đây

152      

Thân Văn

Thanh

Xem tại đây

153      

Lê Thị

Thảo

Xem tại đây

154      

Phạm Văn

Thấu

Xem tại đây

155      

Nguyễn Thị

Thìn

Xem tại đây

156      

Đào Thị

Thông

Xem tại đây

157      

Mạch Lê

Thu

Xem tại đây

158      

Nguyễn Thị Kim

Thu

Xem tại đây

159      

Nguyễn Thị

Thu

Xem tại đây

160      

Nguyễn Thị Tuyết

Thu

Xem tại đây

161      

Vũ Công

Thương

Xem tại đây

162      

Lê Thị

Thúy

Xem tại đây

163      

Đỗ Thị Hùng

Thúy

Xem tại đây

164      

Nguyễn Thị Minh

Thùy

Xem tại đây

165      

Vũ Thị Ngọc

Thùy

Xem tại đây

166 

Nguyễn Hồng

Thủy

Xem tại đây

167 

Nguyễn Thị Thu

Thủy

Xem tại đây

 168    

Nguyễn Vũ

Tiến

Xem tại đây

169      

Phạm Thị Thanh

Tịnh

Xem tại đây

170      

Nguyễn Thị Thu

Trà

Xem tại đây

171      

Phạm Hương

Trà

Xem tại đây

172      

Trần Thị

Trâm

Xem tại đây

173      

Trương Thị Hoài

Trâm

Xem tại đây

174      

Lưu Huyền

Trang

Xem tại đây

175      

Đỗ Thị Thu

Trang

Xem tại đây

176      

Phạm Quỳnh

Trang

Xem tại đây

177      

Phạm Ngọc

Trung

Xem tại đây

178      

Nguyễn Văn

Trường

Xem tại đây

179      

Trần Minh

Tuấn

Xem tại đây

180      

Đinh Quang

Tuấn

Xem tại đây

181      

Lê Ngọc

Tùng

Xem tại đây

182      

Trần Thị Minh

Tuyết

Xem tại đây

183      

Bùi Thị

Vân

Xem tại đây

184      

Phạm Thị Thanh

Vân

Xem tại đây

185      

Vũ Thanh

Vân

Xem tại đây

186      

Lương Ngọc

Vĩnh

Xem tại đây

187      

Nguyễn Văn

Việt

Xem tại đây

188      

Lê Thị Thanh

Xuân

Xem tại đây

189      

Cao Quang

Xứng

Xem tại đây

190      

Tào Thị Hoàng

Yến

Xem tại đây

      

      

      

     

      

    

      

    

 

- Danh sách Lý lịch khoa học được sắp xếp theo ABC

- Danh sách được cập nhật đến ngày 20/03/2017(Tiếp tục được cập nhật)

Học viện Báo chí & Tuyên truyền