Thứ sáu 17/08/2018 18:37 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin công ty Cổ phần Truyền thông Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam tuyển dụng thực tập sinh

Thứ ba 29/11/2016 15:21

Nhằm phát triển mở rộng kinh doanh sàn thương mại điện tử, công ty Cổ phần Truyền thông Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam tuyển dụng 30 thực tập sinh và 10 biên tập viên như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền