Thứ năm 16/08/2018 15:29 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc tuyển dụng Phóng viên, Biên tập viên, Kỹ thuật viên truyền hình; Nhân viên truyền thông

Thứ sáu 14/10/2016 16:38

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Báo Lao động tuyển dụng Phóng viên, Biên tập viên, Kỹ thuật viên truyền hình; Nhân viên truyền thông chi tiết như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền