Thứ tư 16/08/2017 22:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tạp chí Điện tử Thời trang vàng tuyển dụng nhân sự

Thứ sáu 07/07/2017 15:00

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Tạp chí Điện tử Thời trang vàng tuyển dụng phóng viên, biên tập viên cụ thể các vị trí như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền