Thứ sáu 23/02/2018 07:57 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc tuyển tạo nguồn giảng viên năm 2014 trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

28/05/2014 16:00

Thực hiện kế hoạch chiến lược xây dựng đội ngũ giai đoạn 2011-2015, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông có nhu cầu tuyển dụng cán bộ, giảng viên tạo nguồn năm 2014 với chỉ tiêu như sau:

Cơ hội việc làm cho sinh viên năm cuối tại Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam

27/05/2014 16:24

Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam hiện đang là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh chăn - ga - gối - đệm. Công ty đang có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh và cần bổ sung thêm nhân viên văn phòng...