Thứ tư 15/08/2018 02:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin về Chương trình Đào tạo quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chủ nhật 10/07/2016 14:53

Chương trình Đào tạo quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền là Chương trình đào tạo được thực hiện theo phương thức nhượng quyền với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh).

Thông tin về Chương trình Đào tạo quốc tế được tổng hợp tại các văn bản đính kèm, gồm:

1.     Thông tin về Chương trình Đào tạo quốc tế

2.     Thông báo tuyển sinh

3.     Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được Đại học Middlesex chấp nhận

4.     Xác nhận kiểm định của Đại học Middlesex đối với Học viện

5.     Báo cáo kiểm định đối với Đại học Middlesex

6.  Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình 

Phụ huynh và thí sinh quan tâm đến Chương trình có thể tải các tài liệu tại theo file đính kèm.

Hồ sơ dự tuyển Chương trình đang được phát hành và nhận lại tại Phòng Hợp tác quốc tế, Tầng 4, Nhà Hành chính A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0981.55.33.88 (cô Minh Phương) hoặc 088.803.7799 (cô Thùy Linh)

Học viện Báo chí & Tuyên truyền