Thứ ba 14/08/2018 23:00 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tài liệu phục vụ phê duyệt và kiểm định Chương trình liên kết quốc tế

Thứ sáu 18/09/2015 10:55

Nhằm góp phần thúc đẩy triển khai Đề án liên kết đào tạo quốc tế Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh), vào ngày 7 và 8/10/2015, đoàn công tác của Đại học Middlesex sẽ đến làm việc tại Học viện.

Ngày 07/10/2015, Đoàn phê duyệt tổ chức (Institutional approval) sẽ làm việc với cán bộ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ hỗ trợ và sinh viên.

Ngày 8/10, Đoàn kiểm định (Validation) sẽ làm việc với cán bộ lãnh đạo và nhóm giảng viên để làm rõ việc tổ chức, điều hành và giảng dạy Chương trình liên kết. Để quá trình diễn ra thuận lợi, các cán bộ, giảng viên cần tham khảo các tài liệu liên quan sau đây:

Tài liệu 1: Các chữ viết tắt phổ biến trong tài liệu phê duyệt và kiểm định

Tài liệu 2: Hướng dẫn và chương trình phê duyệt tổ chức

Tài liệu 3: Hướng dẫn và chương trình kiểm định

Tài liệu 4: Hướng dẫn kiểm định dành cho Ban Chủ nhiệm chương trình

Tài liệu 5: Hướng dẫn dành cho sinh viên tham gia chương trình phê duyệt tổ chức

Các thông tin chi tiết về quá trình phê duyệt tổ chức và kiểm định chương trình được cung cấp tại http://www.mdx.ac.uk/about-us/policies/academic-quality/handbook

Tài liệu đính kèm tại đây.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền