Thứ tư 15/08/2018 02:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng Cử nhân Quảng cáo, PR và Truyền thông của Đại học Middlesex (Vương quốc Anh)

Thứ năm 19/05/2016 08:13

Ngày 12/05/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1558/QĐ-BGDĐT cho phép Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện Chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1558/QĐ-BGDĐT ngày 12/05/2016, cho phép Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện Chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng Cử nhân Quảng cáo, PR và Truyền thông của Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) tại Việt Nam với chi phí hợp lý và chất lượng cấp quốc tế.

Sau khi hoàn tất khóa học 3 năm, sinh viên được cấp bằng cử nhân Quảng cáo, PR và Truyền thông của Đại học Middlesex, có giá trị tương đương với bằng cử nhân của sinh viên hoàn tất chương trình học này tại Vương quốc Anh. 

Ngôn ngữ sử dụng trong chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh để bảo đảm sinh viên sau khi ra trường có thể sẵn sàng làm việc trong môi trường truyền thông quốc tế và tại Việt Nam. Đội ngũ giảng viên quốc tế và giảng viên Việt Nam được đào tạo và có kinh nghiệm làm việc ở các nước Anh, Mĩ, Úc..trong lĩnh vực truyền thông.

Sinh viên theo học chương trình có cơ hội thực tập và làm việc tại các cơ quan báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Đẹp… ), tập đoàn trong nước (Le Media, IB Group), và quốc tế (Google, Global Sources, Samsung, PepsiCo, T&A Ogilvy...). 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo những tài liệu đính kèm:

- Hồ sơ tuyển sinh

- Phiếu đăng ký dự xét tuyển

- Tài liệu tuyển sinh

- International ApplicationHọc viện Báo chí & Tuyên truyền