Thứ hai 19/03/2018 06:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh, lễ khai giảng, lịch sinh hoạt đầu khóa và lịch học tháng 6/2014 lớp cao học chính trị học khóa 20 (2014-2016) tại Tây Bắc

22/05/2014 10:44

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh, lễ khai giảng, lịch sinh hoạt đầu khóa và lịch học tháng 6/2014 lớp Cao học Chính trị học khóa 20 (2014-2016) tại Tây Bắc

Kết quả thi tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2014

21/05/2014 15:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kết quả thi tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2014 như sau:

Các hướng nghiên cứu đề tài trình độ tiến sỹ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

19/05/2014 16:11

Danh mục lĩnh vực nghiên cứu dự định của nghiên cứu sinh và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh năm 2014 ngành chính trị học, chuyên ngành công tác tư tưởng.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Triết học năm 2014

16/05/2014 10:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Triết học năm 2014 như sau:

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào Cao học khóa 20 đợt 1 năm 2014 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên

14/05/2014 09:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào Cao học khóa 20 đợt 1 năm 2014 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên như sau:

Quyết định cộng nhận học viên Cao học đợt 1 khóa 20 (2014-2016)

26/04/2014 11:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ra Quyết định cộng nhận học viên Cao học đợt 1 khóa 20 (2014-2016) như sau:

Kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014

23/04/2014 10:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014 như sau:

Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 17 đợt 1 năm 2014

21/04/2014 15:18

Ngày 11//5/2014, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức bế giảng và trao bằng thạc sĩ cho các lớp Cao học khóa 17. Sau đây là chi tiết Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 17 đợt 1...

Kế hoạch tổ chức lễ Khai giảng các lợp Cao học khóa 20 đợt 1 (2014-2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

21/04/2014 13:50

Sau đây là Kế hoạch tổ chức lễ Khai giảng các lợp Cao học khóa 20 đợt 1 (2014-2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014

04/04/2014 09:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014 như sau:

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào học Cao học khóa 20 đợt 1 năm 2014

04/04/2014 09:22

Học viện Báo chí và tuyên truyền ra Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào học Cao học khóa 20 đợt 1 năm 2014

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2014

03/04/2014 12:21

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2014, như sau:

Danh mục các môn học chuyển đổi dự xét tuyển trình độ Tiến sĩ năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

03/04/2014 11:44

Danh mục các môn học chuyển đổi dự xét tuyển trình độ Tiến sĩ năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Bắc năm 2014

02/04/2014 17:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Bắc năm 2014

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nguyên năm 2014

02/04/2014 17:34

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nguyên năm 2014