Thứ ba 14/08/2018 23:01 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tiếng anh B1 đợt 3 năm 2014

17/07/2014 10:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông kết quả thi tiếng anh B1 đợt 3 năm 2014 ngày thi 02/07/2014 tại Hội đồng thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo lịch học chuyển đổi các chuyên ngành dự thi tuyển NCS năm 2014

08/07/2014 16:39

Thông báo về việc gia hạn bảo về luận văn các lớp cao học khóa 17 (2011 - 2013)

08/07/2014 11:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc gia hạn bảo về luận văn các lớp cao học khóa 17 (2011 - 2013)

Thông báo về việc lập danh sách cán bộ tham gia hướng dẫn luận văn cao học các lớp khóa 19 (2013 - 2015)

04/07/2014 13:50

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong việc lựa chọn và đăng ký đề tài luận văn, Giám đốc Học viện yêu cầu các khoa đào tạo Sau đại học thực hiện lập danh sách cán bộ tham gia...

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17

04/07/2014 13:43

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012 - 2014)

04/07/2014 13:41

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012 - 2014)

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên tuyền

24/06/2014 16:41

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên tuyền của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Huyền với đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc...

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí khóa 17

23/06/2014 16:25

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học báo chí khóa 17 như sau:

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014)

23/06/2014 16:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) như sau:

Lịch bảo vệ luận văn lớp cao học Quản lý xã hội khóa 18 (2012-2014)

17/06/2014 17:02

Lịch bảo vệ luận văn lớp cao học Quản lý xã hội khóa 18 (2012-2014) như sau:

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014)

17/06/2014 16:59

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ năm 2014

17/06/2014 16:46

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ năm 2014 như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17

10/06/2014 10:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh

10/06/2014 10:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012 - 2014)

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh

06/06/2014 16:32

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012 - 2014)