Thứ bảy 21/10/2017 23:22 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014)

17/06/2014 16:59

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ năm 2014

17/06/2014 16:46

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ năm 2014 như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17

10/06/2014 10:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh

10/06/2014 10:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012 - 2014)

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh

06/06/2014 16:32

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012 - 2014)

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) của Khoa Tuyên truyền

05/06/2014 17:06

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) của Khoa Tuyên truyền như sau:

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17

04/06/2014 15:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17 như sau:

4 đối tượng miễn ngoại ngữ trong tuyển sinh thạc sĩ

02/06/2014 10:27

Quy định mới về miễn ngoại ngữ trong tuyển sinh thạc sĩ: 4 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trong thông tư này, cụ thể: Có bằng tốt nghiệp ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài..

Quy định về thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ

02/06/2014 10:14

Đề thi tuyển sinh thạc sĩ phải phù hợp chương trình đại học, phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi và đảm bảo tính khoa học, chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, bám sát và bao quát nội dung ..

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh, lễ khai giảng, lịch sinh hoạt đầu khóa và lịch học tháng 6/2014 lớp Cao học Chính trị học khóa 20 (2014-2016) tại Tây Nguyên

22/05/2014 10:47

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh, lễ khai giảng, lịch sinh hoạt đầu khóa và lịch học tháng 6/2014 lớp Cao học Chính trị học khóa 20 (2014-2016) tại Tây Nguyên

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh, lễ khai giảng, lịch sinh hoạt đầu khóa và lịch học tháng 6/2014 lớp cao học chính trị học khóa 20 (2014-2016) tại Tây Bắc

22/05/2014 10:44

Kế hoạch tổ chức tiếp sinh, lễ khai giảng, lịch sinh hoạt đầu khóa và lịch học tháng 6/2014 lớp Cao học Chính trị học khóa 20 (2014-2016) tại Tây Bắc

Kết quả thi tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2014

21/05/2014 15:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kết quả thi tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2014 như sau:

Các hướng nghiên cứu đề tài trình độ tiến sỹ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

19/05/2014 16:11

Danh mục lĩnh vực nghiên cứu dự định của nghiên cứu sinh và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh năm 2014 ngành chính trị học, chuyên ngành công tác tư tưởng.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Triết học năm 2014

16/05/2014 10:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Triết học năm 2014 như sau:

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào Cao học khóa 20 đợt 1 năm 2014 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên

14/05/2014 09:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào Cao học khóa 20 đợt 1 năm 2014 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên như sau: