Thứ hai 19/03/2018 06:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014

20/08/2014 15:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 như sau:

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 2)

20/08/2014 11:10

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 2) như sau:

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 1)

20/08/2014 11:07

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 1) như sau:

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 3)

20/08/2014 11:03

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 3) ngày 23 đến 25/8/2014 như sau:

Thông báo về việc thi kết thúc học phần lớp Cao học K19, K20 hệ tập trung và không tập trung

18/08/2014 15:15

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần các môn học cho lớp Cao học K19, K20 hệ tập trung và không tập trung

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng K18

14/08/2014 10:45

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp học viện Đỗ Hoành Thạch, lớp cao học Quan hệ công chúng K18 (2012 -2014)

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/08/2014 09:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Lê Thu Hà như sau:

Lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh cao học ngành kinh tế chính trị, xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước đợt 2 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh

12/08/2014 11:18

Lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh cao học ngành kinh tế chính trị, xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước đợt 2 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

12/08/2014 11:15

Lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí khóa 17

29/07/2014 15:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí khóa 17 ngày 29/7/2014 như sau:

Kết quả thi tiếng anh B1 đợt 3 năm 2014

17/07/2014 10:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông kết quả thi tiếng anh B1 đợt 3 năm 2014 ngày thi 02/07/2014 tại Hội đồng thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo lịch học chuyển đổi các chuyên ngành dự thi tuyển NCS năm 2014

08/07/2014 16:39

Thông báo về việc gia hạn bảo về luận văn các lớp cao học khóa 17 (2011 - 2013)

08/07/2014 11:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc gia hạn bảo về luận văn các lớp cao học khóa 17 (2011 - 2013)

Thông báo về việc lập danh sách cán bộ tham gia hướng dẫn luận văn cao học các lớp khóa 19 (2013 - 2015)

04/07/2014 13:50

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong việc lựa chọn và đăng ký đề tài luận văn, Giám đốc Học viện yêu cầu các khoa đào tạo Sau đại học thực hiện lập danh sách cán bộ tham gia...

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17

04/07/2014 13:43

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17