Thứ ba 14/08/2018 23:01 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bố trí lịch học và hội trường môn tiếng Anh cho các lớp học ôn thi Cao học đợt 2 (2014 -2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

04/09/2014 16:16

Thông báo về việc bố trí lịch học và hội trường môn tiếng Anh cho các lớp học ôn thi Cao học đợt 2 (2014 -2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho các học viên K19 đợt 1 và các lớp Tây Bắc, Tây Nam Bộ

26/08/2014 16:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho các học viên K19 đợt 1 và các lớp Tây Bắc, Tây Nam Bộ như sau:

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh

25/08/2014 16:05

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) như sau:

Thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh trình độ B2 cho nghiên cứu sinh

25/08/2014 09:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh trình độ B2 cho nghiên cứu sinh như sau:

Thông báo về việc đăng ký gia hạn học tập cho các lớp NCS 17

21/08/2014 09:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký gia hạn học tập cho các lớp nghiên cứu sinh 17 như sau:

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014

20/08/2014 15:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 như sau:

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 2)

20/08/2014 11:10

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 2) như sau:

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 1)

20/08/2014 11:07

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 1) như sau:

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 3)

20/08/2014 11:03

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 3) ngày 23 đến 25/8/2014 như sau:

Thông báo về việc thi kết thúc học phần lớp Cao học K19, K20 hệ tập trung và không tập trung

18/08/2014 15:15

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần các môn học cho lớp Cao học K19, K20 hệ tập trung và không tập trung

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng K18

14/08/2014 10:45

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp học viện Đỗ Hoành Thạch, lớp cao học Quan hệ công chúng K18 (2012 -2014)

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/08/2014 09:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Lê Thu Hà như sau:

Lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh cao học ngành kinh tế chính trị, xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước đợt 2 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh

12/08/2014 11:18

Lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh cao học ngành kinh tế chính trị, xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước đợt 2 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

12/08/2014 11:15

Lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí khóa 17

29/07/2014 15:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí khóa 17 ngày 29/7/2014 như sau: