Thứ hai 19/03/2018 06:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học báo chí khóa 17+18 thành phố Hồ Chí Minh

25/09/2014 15:05

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học báo chí khóa 17+18 thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17

25/09/2014 15:03

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17 như sau:

Thông báo về việc chia lớp học tiếng Anh B1 Châu Âu các lớp cao học K19 đợt 1

24/09/2014 14:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc chia lớp học tiếng Anh B1 Châu Âu các lớp cao học K19 đợt 1 như sau:

Thông báo về thời gian tiếp sinh và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

23/09/2014 14:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về thời gian tiếp sinh và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Bảng tổng hợp kết quả điểm xét tuyển đầu vào NCS năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

18/09/2014 10:19

Bảng tổng hợp kết quả điểm xét tuyển đầu vào NCS năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 18

12/09/2014 09:01

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 18 như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

10/09/2014 09:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền của nghiên cứu sinh Vũ Thanh Vân

Kế hoạch tuyển nghiên cứu sinh năm 2014

08/09/2014 16:25

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 tại Học viện như sau:

Thông báo lịch học lại chuyển đổi cao học đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

08/09/2014 09:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học lại chuyển đổi cao học đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch hội đồng bảo về luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17

05/09/2014 16:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo về luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 như sau:

Thông báo về việc bố trí lịch học và hội trường môn tiếng Anh cho các lớp học ôn thi Cao học đợt 2 (2014 -2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

04/09/2014 16:16

Thông báo về việc bố trí lịch học và hội trường môn tiếng Anh cho các lớp học ôn thi Cao học đợt 2 (2014 -2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho các học viên K19 đợt 1 và các lớp Tây Bắc, Tây Nam Bộ

26/08/2014 16:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho các học viên K19 đợt 1 và các lớp Tây Bắc, Tây Nam Bộ như sau:

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh

25/08/2014 16:05

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) như sau:

Thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh trình độ B2 cho nghiên cứu sinh

25/08/2014 09:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh trình độ B2 cho nghiên cứu sinh như sau:

Thông báo về việc đăng ký gia hạn học tập cho các lớp NCS 17

21/08/2014 09:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký gia hạn học tập cho các lớp nghiên cứu sinh 17 như sau: