Thứ bảy 21/10/2017 23:23 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 18

12/09/2014 09:01

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 18 như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

10/09/2014 09:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền của nghiên cứu sinh Vũ Thanh Vân

Kế hoạch tuyển nghiên cứu sinh năm 2014

08/09/2014 16:25

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 tại Học viện như sau:

Thông báo lịch học lại chuyển đổi cao học đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

08/09/2014 09:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học lại chuyển đổi cao học đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch hội đồng bảo về luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17

05/09/2014 16:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo về luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 như sau:

Thông báo về việc bố trí lịch học và hội trường môn tiếng Anh cho các lớp học ôn thi Cao học đợt 2 (2014 -2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

04/09/2014 16:16

Thông báo về việc bố trí lịch học và hội trường môn tiếng Anh cho các lớp học ôn thi Cao học đợt 2 (2014 -2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho các học viên K19 đợt 1 và các lớp Tây Bắc, Tây Nam Bộ

26/08/2014 16:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho các học viên K19 đợt 1 và các lớp Tây Bắc, Tây Nam Bộ như sau:

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh

25/08/2014 16:05

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) như sau:

Thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh trình độ B2 cho nghiên cứu sinh

25/08/2014 09:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh trình độ B2 cho nghiên cứu sinh như sau:

Thông báo về việc đăng ký gia hạn học tập cho các lớp NCS 17

21/08/2014 09:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký gia hạn học tập cho các lớp nghiên cứu sinh 17 như sau:

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014

20/08/2014 15:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 như sau:

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 2)

20/08/2014 11:10

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 2) như sau:

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 1)

20/08/2014 11:07

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí k18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 1) như sau:

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 3)

20/08/2014 11:03

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí K18 TP. Hồ Chí Minh (Hội đồng 3) ngày 23 đến 25/8/2014 như sau:

Thông báo về việc thi kết thúc học phần lớp Cao học K19, K20 hệ tập trung và không tập trung

18/08/2014 15:15

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần các môn học cho lớp Cao học K19, K20 hệ tập trung và không tập trung