Thứ hai 19/03/2018 06:05 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ

31/10/2014 15:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo: Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ như sau:

Thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường và lịch học môn chung cho các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016) các hệ

30/10/2014 16:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường và lịch học môn chung cho các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016): hệ tập trung học 10 ngày đầu tháng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hệ tập...

Kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

29/10/2014 09:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 như sau:

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ năm 2014

23/10/2014 09:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ năm 2014 như sau:

Thông báo lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ

23/10/2014 09:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ như sau:

Mẫu giấy báo nhập học hệ đào tạo trình độ Tiến sĩ chính quy tập trung 3 năm

17/10/2014 10:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mẫu giấy báo nhập học hệ đào tạo trình độ Tiến sĩ chính quy tập trung 3 năm như sau:

Mẫu giấy báo nhập học hệ đào tạo trình độ Thạc sĩ hệ chính quy tập trung đợt 2 năm 2014

17/10/2014 10:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mẫu giấy báo nhập học đào tạo trình độ Thạc sĩ hệ chính quy tập trung đợt 2 năm 2014 như sau:

Kế hoạch Tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao học ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước và ngành Kinh tế chính trị khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại Thành phố Hồ Chí Minh

15/10/2014 16:28

Kế hoạch Tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao học ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước và ngành Kinh tế chính trị khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học, Nghiên cứu sinh khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

15/10/2014 16:23

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học, Nghiên cứu sinh khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

15/10/2014 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 như sau:

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

14/10/2014 16:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

10/10/2014 15:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 như sau:

Quyết định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 (2014-2016) đợt 2 năm 2014

10/10/2014 13:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ra quyết định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 (2014-2016) đợt 2 năm 2014 như sau:

Thông báo về việc hoàn thiện văn bản đóng quyển luận văn thạc sĩ

08/10/2014 08:56

Thông báo về việc hoàn thiện văn bản đóng quyển luận văn thạc sĩ như sau:

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014)

29/09/2014 10:26

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) như sau: