Thứ bảy 21/10/2017 23:23 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mẫu giấy báo nhập học hệ đào tạo trình độ Tiến sĩ chính quy tập trung 3 năm

17/10/2014 10:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mẫu giấy báo nhập học hệ đào tạo trình độ Tiến sĩ chính quy tập trung 3 năm như sau:

Mẫu giấy báo nhập học hệ đào tạo trình độ Thạc sĩ hệ chính quy tập trung đợt 2 năm 2014

17/10/2014 10:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mẫu giấy báo nhập học đào tạo trình độ Thạc sĩ hệ chính quy tập trung đợt 2 năm 2014 như sau:

Kế hoạch Tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao học ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước và ngành Kinh tế chính trị khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại Thành phố Hồ Chí Minh

15/10/2014 16:28

Kế hoạch Tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao học ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước và ngành Kinh tế chính trị khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học, Nghiên cứu sinh khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

15/10/2014 16:23

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học, Nghiên cứu sinh khóa 20 đợt 2 (2014-2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

15/10/2014 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 như sau:

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

14/10/2014 16:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

10/10/2014 15:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 như sau:

Quyết định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 (2014-2016) đợt 2 năm 2014

10/10/2014 13:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ra quyết định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 (2014-2016) đợt 2 năm 2014 như sau:

Thông báo về việc hoàn thiện văn bản đóng quyển luận văn thạc sĩ

08/10/2014 08:56

Thông báo về việc hoàn thiện văn bản đóng quyển luận văn thạc sĩ như sau:

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014)

29/09/2014 10:26

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014) như sau:

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học báo chí khóa 17+18 thành phố Hồ Chí Minh

25/09/2014 15:05

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học báo chí khóa 17+18 thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17

25/09/2014 15:03

Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17 như sau:

Thông báo về việc chia lớp học tiếng Anh B1 Châu Âu các lớp cao học K19 đợt 1

24/09/2014 14:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc chia lớp học tiếng Anh B1 Châu Âu các lớp cao học K19 đợt 1 như sau:

Thông báo về thời gian tiếp sinh và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

23/09/2014 14:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về thời gian tiếp sinh và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Bảng tổng hợp kết quả điểm xét tuyển đầu vào NCS năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

18/09/2014 10:19

Bảng tổng hợp kết quả điểm xét tuyển đầu vào NCS năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau: