Thứ bảy 21/10/2017 23:21 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2014

03/12/2014 15:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2014 như sau:

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ lớp Cao học Xuất bản K18

28/11/2014 10:18

Kế hoạch về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 16, 17, 18 và NCS khóa 15 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

25/11/2014 15:53

Kế hoạch về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 16, 17, 18 và NCS khóa 15 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 tại Học viện

13/11/2014 14:54

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 tại Học viện

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng khóa 18

13/11/2014 14:53

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng khóa 18

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Xuất bản khóa 18

13/11/2014 14:51

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Xuất bản khóa 18

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 tại Học viện

10/11/2014 16:21

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 tại Học viện như sau:

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khóa 18 tại Học viện

07/11/2014 16:39

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khóa 18 tại Học viện như sau:

Thông tin Luận án "Đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay"

07/11/2014 16:33

Website AJC trân trọng giới thiệu:Thông tin Luận án "Đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay" của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên cao học, NCS của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

03/11/2014 16:43

Hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên cao học, NCS của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ

31/10/2014 15:54

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo: Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ như sau:

Thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường và lịch học môn chung cho các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016) các hệ

30/10/2014 16:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc bố trí hội trường và lịch học môn chung cho các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 (2014-2016): hệ tập trung học 10 ngày đầu tháng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hệ tập...

Kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

29/10/2014 09:50

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 như sau:

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ năm 2014

23/10/2014 09:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ năm 2014 như sau:

Thông báo lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ

23/10/2014 09:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ như sau: