Thứ hai 19/03/2018 06:05 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học quan hệ công chúng K18 (2012-2014)

11/12/2014 16:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học quan hệ công chúng K18 (2012-2014) như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản K18

11/12/2014 14:21

Danh sách phòng thi Cao học Tây Nam Bộ năm 2014

05/12/2014 11:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi Cao học Tây Nam Bộ năm 2014 như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp Cao học Xuất bản K18

05/12/2014 10:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp Cao học Xuất bản K18 như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

04/12/2014 09:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2014

03/12/2014 15:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2014 như sau:

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ lớp Cao học Xuất bản K18

28/11/2014 10:18

Kế hoạch về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 16, 17, 18 và NCS khóa 15 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

25/11/2014 15:53

Kế hoạch về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 16, 17, 18 và NCS khóa 15 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 tại Học viện

13/11/2014 14:54

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 tại Học viện

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng khóa 18

13/11/2014 14:53

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng khóa 18

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Xuất bản khóa 18

13/11/2014 14:51

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Xuất bản khóa 18

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 tại Học viện

10/11/2014 16:21

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 18 tại Học viện như sau:

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khóa 18 tại Học viện

07/11/2014 16:39

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khóa 18 tại Học viện như sau:

Thông tin Luận án "Đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay"

07/11/2014 16:33

Website AJC trân trọng giới thiệu:Thông tin Luận án "Đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay" của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên cao học, NCS của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

03/11/2014 16:43

Hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên cao học, NCS của Học viện Báo chí và Tuyên truyền