Thứ ba 14/08/2018 23:02 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch học các lớp cao học tháng 2 năm 2015

23/01/2015 17:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 2 năm 2015 như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17 lớp Cao học Xuất bản

22/01/2015 11:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17 lớp Cao học Xuất bản như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản

22/01/2015 11:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa K18 (2012-2014)

21/01/2015 16:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa K18 (2012-2014) như sau:

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ Tây Nam Bộ 2014

20/01/2015 15:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả tuyển sinh thạc sĩ Tây Nam Bộ 2014 như sau:

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 (2014-2016) tại Tây Nam Bộ năm 2014

20/01/2015 15:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 (2014-2016) tại Tây Nam Bộ năm 2014 như sau:

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ năm 2014

20/01/2015 15:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ năm 2014 như sau:

Quyết định về việc công nhận học viên Cao học và kết quả trúng tuyển thạc sĩ Tây Nam Bộ 2014

20/01/2015 15:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc công nhận học viên Cao học và kết quả trúng tuyển thạc sĩ Tây Nam Bộ 2014 như sau:

Thông báo (bổ sung) về việc thay đổi lịch thi học phần lớp cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước K20 hệ không tập trung

15/01/2015 13:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo (bổ sung) về việc thay đổi lịch thi học phần lớp cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước K20 hệ không tập trung như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng K17 (2011-2013)

14/01/2015 10:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng K17 (2011-2013) như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa K18 đợt 2

07/01/2015 16:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa K18 đợt 2 như sau:

Thông báo về thời hạn học tập và bảo vệ luận văn của học viên cao học

07/01/2015 11:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về thời hạn học tập và bảo vệ luận văn của học viên cao học như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản

06/01/2015 15:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản như sau:

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung Châu Âu tại Phú Thọ năm 2014

30/12/2014 09:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung Châu Âu tại Phú Thọ năm 2014 như sau:

Kết quả thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung Châu Âu năm 2014

30/12/2014 09:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung Châu Âu năm 2014 như sau: