Thứ bảy 24/02/2018 19:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc thu hồi bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm và giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị

15/08/2016 09:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc thu hồi bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm và giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển K36B khóa học 2016 - 2019 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

28/03/2016 16:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển K36B khóa học 2016 - 2019 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như...

Lịch thi học kì I năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 34B, khóa 35B

12/11/2015 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kì I năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 34B, khóa 35B cụ thể như sau:

Thông báo về việc tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Quan hệ quốc tế chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế K35B (2015-2018)

13/03/2015 14:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Quan hệ quốc tế chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế K35B (2015-2018) như sau:

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014-2015 dành cho các lớp K31, K33B

13/03/2015 09:43

Hướng dẫn về việc đánh giá môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

03/03/2015 10:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo hướng dẫn về việc đánh giá môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

Thông báo về việc báo cáo điều kiện thi kết thúc môn học

03/03/2015 10:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc báo cáo điều kiện thi kết thúc môn học như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền

05/02/2015 08:39

Học viện Báo chí và Tuyên tuyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền của nghiên cứu sinh Lê Thu Hà:

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 18 (2012 - 2014)

02/02/2015 16:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 18 (2012 - 2014) như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản

30/01/2015 15:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 2 năm 2015

23/01/2015 17:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 2 năm 2015 như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17 lớp Cao học Xuất bản

22/01/2015 11:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17 lớp Cao học Xuất bản như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản

22/01/2015 11:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa K18 (2012-2014)

21/01/2015 16:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa K18 (2012-2014) như sau:

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ Tây Nam Bộ 2014

20/01/2015 15:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả tuyển sinh thạc sĩ Tây Nam Bộ 2014 như sau: