Thứ tư 18/10/2017 13:14 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hướng dẫn về việc đánh giá môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

03/03/2015 10:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo hướng dẫn về việc đánh giá môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

Thông báo về việc báo cáo điều kiện thi kết thúc môn học

03/03/2015 10:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc báo cáo điều kiện thi kết thúc môn học như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền

05/02/2015 08:39

Học viện Báo chí và Tuyên tuyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền của nghiên cứu sinh Lê Thu Hà:

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 18 (2012 - 2014)

02/02/2015 16:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa 18 (2012 - 2014) như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản

30/01/2015 15:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 2 năm 2015

23/01/2015 17:12

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 2 năm 2015 như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17 lớp Cao học Xuất bản

22/01/2015 11:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17 lớp Cao học Xuất bản như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản

22/01/2015 11:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa K18 (2012-2014)

21/01/2015 16:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Phát thanh - Truyền hình khóa K18 (2012-2014) như sau:

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ Tây Nam Bộ 2014

20/01/2015 15:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả tuyển sinh thạc sĩ Tây Nam Bộ 2014 như sau:

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 (2014-2016) tại Tây Nam Bộ năm 2014

20/01/2015 15:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20 (2014-2016) tại Tây Nam Bộ năm 2014 như sau:

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ năm 2014

20/01/2015 15:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam bộ năm 2014 như sau:

Quyết định về việc công nhận học viên Cao học và kết quả trúng tuyển thạc sĩ Tây Nam Bộ 2014

20/01/2015 15:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc công nhận học viên Cao học và kết quả trúng tuyển thạc sĩ Tây Nam Bộ 2014 như sau:

Thông báo (bổ sung) về việc thay đổi lịch thi học phần lớp cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước K20 hệ không tập trung

15/01/2015 13:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo (bổ sung) về việc thay đổi lịch thi học phần lớp cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước K20 hệ không tập trung như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng K17 (2011-2013)

14/01/2015 10:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Quan hệ công chúng K17 (2011-2013) như sau: