Thứ ba 14/08/2018 23:01 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17

09/01/2014 10:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17 các ngày: sáng 13/01/2014, ngày 14/01/2014, ngày 15/01/2014 và sáng ngày 16/01/2014

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ

09/01/2014 09:36

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Hồ Chí Minh học khóa 17 đợt 1

08/01/2014 08:46

Sau đây là Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Hồ Chí Minh học khóa 17 (2011-2013) đợt 1

Lịch bảo vệ luận văn cao học Khoa Phát thanh - Tuyền hình

08/01/2014 08:44

Lịch bảo vệ luận văn cao học Khoa Phát thanh - Tuyền hình ngày 8/1/2013

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17

07/01/2014 15:22

Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ K17

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17

06/01/2014 15:14

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 (vét 16) đợt 2

06/01/2014 12:14

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 (vét 16) đợt 2

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước K17KTT và K16

06/01/2014 12:05

Thông báo Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước K17KTT và K16

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Quan hệ công chúng K17

02/01/2014 11:19

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Quan hệ công chúng K17

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khoa PTTH

02/01/2014 10:29

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí khóa 17 (vét 16) đợt 1

27/12/2013 12:39

Sau đây là Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí khóa 17 (vét 16) đợt 1

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chính trị học khu vực Tây Bắc năm 2014

24/12/2013 09:42

Thực hiện Công văn số 6521/BGĐT-GDĐH ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển...

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học k17 tại Học viện

23/12/2013 15:52

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học K17 tại Học viện

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn cao học XDĐ-CQNN K17KTT

23/12/2013 15:48

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn cao học XDĐ-CQNN K17KTT

Thông báo về việc đăng ký đi thực tập sinh tại nước ngoài theo Đề án 911

16/12/2013 11:15