Thứ bảy 21/10/2017 23:22 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí khóa 17 (vét 16) đợt 1

27/12/2013 12:39

Sau đây là Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Báo chí khóa 17 (vét 16) đợt 1

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chính trị học khu vực Tây Bắc năm 2014

24/12/2013 09:42

Thực hiện Công văn số 6521/BGĐT-GDĐH ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển...

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học k17 tại Học viện

23/12/2013 15:52

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học K17 tại Học viện

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn cao học XDĐ-CQNN K17KTT

23/12/2013 15:48

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn cao học XDĐ-CQNN K17KTT

Thông báo về việc đăng ký đi thực tập sinh tại nước ngoài theo Đề án 911

16/12/2013 11:15

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ năm 2014

12/12/2013 17:15

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hằng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ năm 2014 đợt tháng 3 và tháng 9 năm 2014...

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

11/12/2013 15:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam lớp cao học LSĐ K17.

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Thị Thu Huyền

08/11/2013 09:40

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2013 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

04/11/2013 10:56

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2013 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kế hoạch học tập và thực hiện luận án tiến sĩ của lớp nghiên cứu sinh Công tác tư tưởng khóa XIX (12/2013-12/2016)

04/11/2013 10:54

Kế hoạch học tập và thực hiện luận án tiến sĩ của lớp nghiên cứu sinh Công tác tư tưởng khóa XIX (12/2013 - 12/2016)

Kế hoạch học tập và thực hiện luận án tiến sĩ của lớp nghiên cứu sinh Báo chí khóa XIX (12/2013-12/2016)

04/11/2013 10:52

Kế hoạch học tập và thực hiện luận án tiến sĩ của lớp nghiên cứu sinh Báo chí khóa XIX (12/2013 - 12/2016)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013

04/10/2013 17:51

Ngày 3/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố Kết quả phúc khảo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2013. Sau đây là chi tiết kết quả:

Thông tin Kết luận mới về Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Thu Huyền (bản tiếng Anh)

04/10/2013 11:08

Thông tin Kết luận mới về Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Thu Huyền (bản tiếng Việt)

04/10/2013 11:06

Bản tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Thu Huyền (bản tiếng Anh)

04/10/2013 11:03